Manastir Nimnik iskustva

Iskustva su prikupljena od turista iz država: Srbija

Opšta ocena turista: Turisti su uglavnom zadovoljni

Nimnik je mali, spokojan i postojan manastir koji se nalazi u blizini sela Kurjače, koji je sagrađen u 14. veku, a do danas je doživeo brojna rušenja i renovacije. U svojoj dugoj istoriji, manastir Nimnik je skoro stalno bio u ulozi parohijske crkve sela Kurjače, a 1938. godine je pretveren u ženski manastir, što je i danas. Na početku je u manastiru bilo 30 kaluđerica i mladih iskušenica pod nastojnim majkom Paraskevom, a danas o njemu brinu tri monahinje. Pažnju turista je ovaj manastir privukao zbog neposredne blizine manastira Tumane, pa se stiče utisak da ga u prolazu često posećuju borjni ljudi.

Učesnici diskusije objašnjavaju da se manastir Nimnik nalazi na putu Požarevac-Veliko Gradište, na 3 km od glavnog puta, a u blizini sela Kurjače u opštini Veliko Gradište. Iako se kao i ostali manastiri nalazi na skrovitom i mirnom mestu, danas je put do manastira veoma dobro obeležen, a stiče se utisak da ga brojni turisti posećuju kolima. Ime ovog manastira umnogome odudara od sakralnih objekata u Srbiji, pre svega zato što se vezuje za legendu o njegovom postanku. Manastir je dobio ime po vlaškoj reči nimnik što znači neznan, nepoznat. Naime, prema jednom od predanja, turci su u svom pohodu naišli na devojčicu koju su pitali za put do manastira, a ona im je znajući da traže crkvu kako bi je spalila, odgovorila “Nušću nimnik” što na vlaškom znači „Ne znam ništa“. Turci su zbog toga ubili devojčicu, a volovi koji su nosili njeno telo su sami krenuli u pravcu manastira, gde je kasnije i sahranjena.

Prema predanju, crkvu je sazidao vojvoda Bogosav, nakon 1376. godine, kada oblast severnog Braničeve pripala knezu Lazaru. Manastir se kao metoh manastira Ravanica prvi put pominje u ravaničkoj povolji, a kasnije i u turskim porsekim knjigama od prve polovine 16. veka. Samu crkvu manastira Nimnik je vojvoda posvetio Prenosu Moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog. S obzirom da je reč o veoma starom zdanju, manastir je pokriven šindrom, obnovljen je tvrdim materijalom, drvenim svodom i podom od opeke. Obnove su se radile u etapama, vraćajući u život veći deo kompleksa oštećenog za vreme Kočine bune i Prvog srpskog ustanka. Manastir 1841. godine dobija zvonaru, a zatim i divan konak.

Kada je reč o arhitekturi, crkva manastira Nimnik je jednobrodna građevina, zasvedena poluobličastim svodom, sa polukružnom oltarskom apsidom u širini broda na istoku. Ističe se činjenica da je sadašnji izgled iz vremena obnove u 19. veku. zidovi od lomljenog kamena su nazidani opekom, što je uočljivo i danas na fasadama crkve, dok jedan deo građevinskog materijala potiče sa rimskog nalazišta Viminacijum. Ikonostas je klasično koncipiran sa četrnaest ikona rasproređenih u tri zone, koje predstavljaju život Isusa Hrista. Važnost ovom manastiru karakteriše i ikonografija rađena u rumunskom stilu, po čemu se izdvaja od okolnih manastira. Ikonografija je rad slikara Milisava Markovića, koji je istaknuo rumunski uticaj u pravoslavnoj ikonografiji. Ističe se činjenica da je u manastiru poznat i stari konak, koji je u periodu od 1851. do 1853. bio prostor za jednu od prvih škola u ovim krajevima, što mu doprinosi značajnu ulogu u prosvetiteljstvu ovog kraja.

U okviru manastira, turisti mogu posetiti kapelu svetinja, ispod koje je prema verovanju sahranjena vlaška devojčica za koju se i vezuje predanje o imenu manastira. U manastiru se nalazi i stub sa ženskim likom, za koji se veruje da predstavlja upravo lik devojčice. Kapela manastira je posvećena Pokrovu Presvete Bogorodice, zbog čega je kasnije manastir Nimnik i postao ženski manastir. U okviru manastira se sreće i lekoviti izvor, koji često posećuju prolaznici kako bi se okrepili nakon posete ili puta i posete manastiru Tumane.

Ističe se da turisti mogu posetiti manastir Nimnik svakog dana. Tri monahinje koje brinu o manastiru su prema rečima turista uvek spremne da govore o njegovoj burnoj istoriji. kada je reč o bogosluženju, od ponedeljka do subote je jutrenje u 8h, dok je nedeljom i praznicima od 9h, dok je večernje služenje od 17h. Preporučuje se da turisti u posetu manastiru dođu prikladno obučeni, u odeći koja prikriva ramena i kolena.

MANASTIR NIMNIK - ŠTA POSETITI:

  • Kapelu Svetinja
  • Kapelu posvećenu Pokrovu Presvete Bogorodice
  • Ikonostas i živopis u rumunskom stilu
  • Stub sa ženskim likom koji predstavlja lik devojčice iza predanja o manastiru
  • Lekoviti izvor u blizini manastira

Pročitaj više
Izvori

https://www.ana.rs/forum/index.php?topic=10613.120

https://www.youtube.com/watch?v=qv9-MuGZRRk

https://forum.krstarica.com/threads/manastiri-srbije.894786/page-3

https://www.facebook.com/groups/666920807513515/posts/764244587781136/?paipv=0&eav=AfbRfef8Jm3YI7fx4Qhx8WqJAIjK7WgGr3MLwDsC0emdR_aE3KDtB0TMHuD6Etw12bI&_rdr

Iskustva (0)


Trenutno nema iskustava na ovu temu


Napiši iskustvo na temu "Manastir Nimnik"