Najbolji test za trudnoću: Trakice, pločice i digitalni testovi

Blog “Najbolji test za trudnoću” je deo serijala na sajtu iskustva.online gde detaljnim istraživanjima sastavljamo objektivne liste, uzimaći u obzir brojne kriterijume i naravno vaša iskustva.

Test za trudnoću danas se smatra korisnom sitnicom, koja se kupuje u apoteci, poput aspirina, međutim pre svega par decenija žene su nedeljama morale da čekaju dok ne saznaju da li su u drugom stanju. Prvi testovi zasnovani na hormonima pojavili su se u apotekama u SAD tek 1978. godine, a u Srbiji tek osamdesetih godina. Brzi testovi trudnoće su uglavnom oko 95% pouzdani, ali kako verovatno niko ne želi da se nađe u onih 5%, žene sa pravom žele da saznaju koji je test za trudnoću najbolji i najprecizniji.

Interesantno je da testovima za utvrđivanje trudnoće lakše posežu majke koje žele da saznaju da li su ponovo trudne nego mlade žene koje očekuju svoju prvu trudnoću. Testovi se toliko lako koriste i u toj meri su tačni, da žene koje ih jednom probaju obično kupuju test svaki put kada imaju i najmanju sumnju da su trudne. Sa druge strane, čini se da mlađe žene često čekaju pregled kod ginekologa da bi bile sigurne da su trudne, verovatno zbog psihološkog faktora, odnosno teško im je da poveruju testu kada se radi o tako velikoj životnoj promeni. U svakom slučaju, žene koje se po prvi put susreću sa testom za utvrđivanje trudnoće imaju veliki broj pitanja vezana za način upotrebe i pouzdanost ovih proizvoda i često su u dilemi prilikom kupovine. U ovom blogu probaćemo da razbijemo sve nedoumice koje možete imati kada je u pitanju test za trudnoću, kao i da pokušamo da utvrdimo koji je najprecizniji, iako su, ako se pravilno upotrebljlavaju, svi testovi izuzetno precizni.

Šta je zapravo test za utvrđivanje trudnoće?

Trudnoća se pomoću testova utvrđuje na osnovu prisustva hormona hCG u urinu. Humani horionski gonadotropin (hCG) je hormon koji počinje da se luči odmah nakon implantacije (usađivanja) oplođene jajne ćelije u zid materice. Ginekolozi obrazlažu da se to dešava najranije u periodu od nedelju dana nakon oplodnje i dodaju da kada kada oplođena jajna ćelija stigne na svoju konačnu destinaciju, nivo hCG-a počinje da raste neverovatnom brzinom. Na svakih 36-48 sati nivo vrednosti hormona hCG se udvostručuje, da bi dostigao svoju maksimalnu vrednost u periodu od 10. do 12. nedelje trudnoće. Nakon toga, sledi blagi pad porasta vrednosti ovog hormona, kao i održavanje tako dobijenih vrednosti do samog porođaja.

Najvažnija podela testova za trudnoću jeste na one koji detektuju hCG u urinu ili u krvi. Osnovna razlika je u tome što se testovi za utvrđivanje trudnoće na osnovu urina mogu da se koriste u kućnim uslovima, dok je za obavljanje testova iz krvi neophodno posetiti laboratoriju.

test za trudnoću

Test za trudnoću iz krvi

Reč je o testovima za koje je potrebno imati uzorak krvi pacijentkinje koji će se analizirati u laboratoriji i za koje se navodi da imaju najviši stepen pouzdanosti, koji se kreće do 99%. Za obavljanje ovih testova je neophodan uput lekara i ne rade se rutinski. Testovi za trudnoću iz krvi mogu biti kvalitativni, utvrđuju prisustvo hCG-a, i kvantitativni, koji mere tačnu količinu hCG-a u krvi. Pacijentkinje mogu dobiti rezultate testova nakon par sati ili sutradan, što zavisi od laboratorije. Testovi iz krvi imaju važnu ulogu u praćenju trudnoće i otkrivanje eventualnih problema sa plodom, tako da su veoma važni i tokom trudnoće.

Testovi za utvrđivanje trudnoće iz urina

Testovi za utvrđivanje trudnoće se mogu kupiti bez lekarskog recepta i dostupni su u svakoj apoteci. Izbor ovih testova je veliki, a proizvođači ističu da je pouzdanost 97 – 99%, dok većina nezavisnih istraživanja dolazi od cifara između 90 i 98 odsto. Ipak, ginekolozi tvrde da su rezultati pouzdaniji što se test radi kasije, što podrazumeva da ukoliko žena uradi test za utvrđivanje trudnoće na dan očekivane menstruacije pouzdanost je gotovo 90%, a ukoliko se test uradi nedelju dana nakon menstruacije pouzdanost je 97 – 99%.

Testovi za utvrđivanje trudnoće uz pomoć urina su kvalitativni testovi i utvrđuju jedino prisustvo hCG-a u urinu, ali ne i njegove vrednosti.

Važno je napomenuti da postoji razlika u osetljivosti testova za utvrđivanje trudnoće. Korisnicama se preporučuje da obrate pažnju na oznaku mIU/ml na pakovanju testa. Što je broj ispred ove oznake manji, test je osetljiviji i može ranije da pokaže trudnoću.

Rok trajanja testa je posebno značajan, i dodaje se da test kome je istekao rok trajanja nepouzdan i može dati i netačne rezultate. U svakom slučaju, damama se savetuje da pažljivo pročitaju uputstvo koje su dobile uz test i da ga se pridržavaju.

Vrste testova za utvrđivanje trudnoće iz urina

Na tržištu postoje testovi za utvrđivanje trudnoće iz urina u sledećim oblicima: traka, pločica ili kartica, i digitalni testovi.

Kada je u pitanju ova vrsta testova, razlike u ceni najčešće su indikacija kvaliteta testa. Skuplji testovi su obično osetljiviji i pouzdaniji, a neki od njih pokazuju čak i nedelju trudnoće u kojoj se nalazi trudnica. Osim što se svi ovi testovi rade jednostavno i u kućnim uslovima, princip funkcionisanja je sličan. Na samom testu se nalaze određeni reagensi koji u dodiru sa urinom očitavaju rezultat.  Kod većine testova to funkcioniše pomoću crtica, gde jedna označava negativan, a dve pozitivan rezultat.

Ovi testovi daju samo verovatnu dijagnozu trudnoće, zbog čega lekari upozoravaju da korisnice ne treba da donose bilo kakvu medicinski i životno važnu odluku samo na osnovu testa.

Cene testova za utvrđivanje trudnoće u najvećem broju su sledeće:

najpovoljniji testovi: test trake (200-300 dinara)

srednji cenovni rang: test pločice/kartice (300-500 dinara)

najskuplji testovi: digitalni testovi (1000 dinara i više)

Testovi za trudnoću u vidu trake

Žene koje se po prvi put susreću sa ovim testovima, osim pisanog uputstva proizvođača, obično dobijaju i usmenu preporuku farmaceuta. Postupak upotrebe testova je jednostavan. Dovoljno je napuniti urinom posudicu koja se dobije uz traku. Ukoliko u pakovanju nema posudice, moguće je iskoristiti sterilnu posudicu za urin ili čistu plastičnu čašu za jednokratnu upotrebu. Test traka se uzima za obeležen kraj, nikako u sredini niti na suprotnom kraju, i dovoljno ju je umočiti u urin do obeleženog mesta. Traka se drži vertikalno i čeka onoliko minuta koliko je proizvođač naznačio u uputstvu. Zatim se traka polaže na ravnu, suvu i čistu površinu i čeka se određeno vreme da bi se prikazali rezultati.

Napomene:

Test za utvrđivanje trudnoće se upotrebljava samo jednom. Napominje se i to da se urin može uzeti u bilo koje doba dana, ali da jutarnji sadrži najveću koncentraciju hCG hormona tako da je poželjnno test raditi ujutru.

Najbolji testovi za utvrđivanje trudnoće iz urina

Babyrapid hCG  je jedan od testova za utvrđivanje trudnoće u vidu trake. Koristi se za rano utvrđivanje trudnoće ukoliko žena posumnja da je u drugom stanju usled izostanka ciklusa. Farmaceuti ističu da su i laboratorijske i potrošačke kliničke studije pokazale su da je Baby Rapid hCG test za rano otkrivanje trudnoće tačan u 99% slučajeva. Rezultat se može očitati posle nekoliko minuta, a može biti pozitivan ili negativan na trudnoću.

babyrapid testovi

Rezultati:

Pozitivan rezultat: Na traci su vidljive dve udaljene crveno obojene linije, jedna u polju kontrole (C), a druga u polju testa (T).
Negativan rezultat: Na traci je vidljiva samo jedna crveno obojena linija, u polju kontrole (C). U polju testa (T) ne pojavljuju se ni crvena niti ružičasta linija.
Nevažeći rezultat: Ne pojavljuje se kontrolna linija usled nedovoljne količine uzorka urina ili nepravilno obavljenog testa  Poželjno je proveriti da li je ispoštovano uputstvo proizvođača ili ponoviti proceduru sa novom test trakom.

Napomene:

  • Intenzitet crvene boje u polju testa (T) varira u zavisnosti od koncentracije hCG-a prisutnog u uzorku. Međutim, ni kvantitativna vrednost ni stopa povećanja hCG-a ne mogu se utvrditi ovim kvalitativnim testom. Može se desiti da veoma razblaženi uzorci urina, što se vidi iz male specifične težine, ne sadrže reprezentativne nivoe hCG-a. Ukoliko se još uvek sumnja na trudnoću, trebalo bi uzeti uzorak prvog jutarnjeg urina posle 48 sati i testirati ga. Veoma mali nivoi hCG-a (manje od 50 mIU/mL) prisutni su u uzorku urina odmah posle oplodnje. Međutim, kako se značajan broj trudnoća tokom prvog trimestra okonča iz prirodnih razloga, rezultat testa koji je “slabo” pozitivan trebalo bi potvrditi ponovnim testiranjem uzorka prvog jutarnjeg urina posle 48 sati. Određena stanja osim trudnoće, uključujući trofoblastnu bolest i određene netrofoblastne neoplazme, uključujući tumore testisa, rak prostate, rak dojke i rak pluća, mogu prouzrokovati povišene nivoe hCG-a. Lažno negativni rezultati mogu se javiti kada su nivoi hCG-a ispod nivoa osetljivosti testa.

Detect Quick traka za rano utvrđivanje trudnoće utvrđuje prisustvo veoma niskih koncentracija hCG-a u urinu žene. Navodi se da se ovaj test detektuje minimum 20 mIU/ml β-hCG u urinu što daje mogućnost utvrđivanja trudnoće 7 dana od dana začeća. Test je brz i pouzdan.

Napomena:

Određeni lekovi koji sadrže hCG (kao što je Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) mogu dati lažno pozitivan rezultat. Alkohol, pilule za kontracepciju, analgetici, antibiotici ili hormonske terapije koje ne sadrže hCG ne utiču na rezultat testa.

Pregna test traka za rano utvrđivanje trudnoće – Proizvođač navodi da ovaj test pokazuje tačne rezultate već prvog dana nakon izostale menstuacije. Potrebno je obratiti pažnju da se pri testiranju ne pokrije urinom linija obeležena kao “MAX”. Dovoljno je izvaditi test traku iz čašice posle najmanje 15 sekundi a rezultati se mogu očitati  u roku od 5 minuta. Dame prenose da se pozitivni rezultati često vide i već nakon 40 sekundi. Nakon isteka 5 minuta nije potrebno čitati rezultat, jer on može biti lažan.

Rezultati:

Negativan rezultat: vidljiva jedna ružičasta (kontrolna) linija u kontrolnoj zoni.

Pozitivan rezultat: dve ružičaste linije (ukoliko je jedna bleđa, to ukazuje na rani početak trudnoće).

Napomena:

Ukoliko se ne pojavi kontrolna linija, test se smatra nevažećim.

Testovi za trudnoću – pločice ili kartice

Test pločica ili kartica je plastična i sadrži dva prozorčića, jedan služi za nanošenje urina, a drugi za prikazivanje rezultata. Uz pločicu se dobijaju i plastična pipeta i posudica za urin. Potrebno je staviti test pločicu ili karticu na ravnu površinu, napuniti prvo posudu za urin, a onda i pipetu kojom se nanosi nekoliko kapi urina u obeleženi prozor na pločici ili kartici. Nakon toga je neophodno sačekati onoliko minuta koliko je naznačeno na uputstvu proizvođača da bi se prikazali rezultati.

Detect Quick pločica detektuje minimum 20 mIU/ml β-hCG u urinu, što znači da je moguće utvrditi trudnoću 7 dana od začeća. Preporučuje se da se za testiranje koristi prvi jutarnji urin, kao i kod svih drugih vrsta testova.

detect quick plocica

Napomene:

U pakovanju je samo jedna pločica, a poželjno je koristiti test odmah nakon otvaranja kutije.

Viola super rani test – Navodi se da je reč o super ranom testu za utvrđivanje trudnoće koji može pokazati pozitivne rezultate već od 8. dana začeća. Dodaje se da Viola test pokazuje pouzdane rezultate već od 5IU hCG, kao i da je dva puta osetljiviji od ranog testa. Primenjuje se direktno tako što žena drži test pločicu ispod laganog mlaza urina oko 3 sekunde, ali je moguće koristiti i posudu za urin i test pločicu kao i kod drugih vrsta testova. Rezultat se može očitati nakon 10-15 minuta. U pakovanju se nalaze 2 test pločice u posebnim zaštitnim folijama.

Rezultati:

Negativan rezultat – vidljiva jedna purpurna (kontrolna) linija u gornjem delu prozora za očitavanje

Pozitivan rezultat – dve purpurne linije (ukoliko je jedna bleđa, to ukazuje na rani početak trudnoće).

Napomene:

Ukoliko se ne pojavi kontrolna linija, test se smatra nevažećim i potrebno ga je ponoviti.

Babyrapid hCG pločica je test za rano otkrivanje trudnoće koji ima osetljivost od 25 mIU/mL i može otkriti trudnoću već oko 10. dana posle eventualnog začeća. Koncentracija hCG-a povećava se na 5-50 mIU/mL nedelju dana posle oplođenja i dostiže nivo od 100 mIU/mL u vreme prve izostale menstruacije. U pakovanju se nalazi jedan test i jedna pipeta.

Digitalni testovi za trudnoću

Digitalni test za trudnoću oblikom liči na test pločicu. Na jednom kraju ima apsorpcioni deo (vrh), a na drugom mali digitalni ekran na kom se prikazuju rezultati. Testiranje se obavlja ili tako što se apsorpcioni vrh direktno izloži mlazu urina ili kada se test drži pod mlazom urina u prethodno napunjenoj posudici sa urinom. Rezultat se prikazuje na digitalnom ekranu.

Clearblue digitalni test za trudnoću je najpoznatiji test ove vrste sa indikatorom broja nedelja trudnoće. Clearblue test je u obliku zakrivljenog štapića koji ima širok vrh koji menja boju. Proizvođač tvrdi da je Clearblue digitalni test precizan poput ultrazvučnog pregleda za određivanje odmaklosti trudnoće. Ističe se da ovaj test ima funkciju 2-u-1. Prvo, detektuje da li je hormon trudnoće prisutan sa preko 99% preciznosti od dana očekivane menstruacije, a zatim, ukoliko je žena trudna, test naznačava broj nedelja od začeća. Rezltati su u obliku 1-2, 2-3 ili više od 3 nedelje (3+). Na rezultat digitalnog testa se čeka do 3 minuta, a na ekranu se prikazuje „+“ ukoliko je osoba trudna ili „-“ ako nema trudnoće.


Pročitaj više

Iskustva (0)


Trenutno nema iskustava na ovu temu


Napiši iskustvo na temu "Najbolji test za trudnoću"