Politika privatnosti

1. Opšte

1.1. Iskustva Online poštuju Vašu privatnost i vrlo ozbiljno shvataju svoju odgovornost u pogledu njene zaštite. Važno je da znate kako se ophodimo prema ličnim podacima koje prikupljamo na sajtu, te u ovoj Politici privatnosti možete da dobijete iscrpne i jasno iskazane informacije o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti na sajtu Iskustva Online, kao i o Vašim pravima u vezi sa prikupljanjem i obradom. podataka o ličnosti.

2. Naši podaci

2.1. Sajtom iskustva.online upravlja privredno društvo Iskustva online d.o.o. Beograd, čije je sedište na adresi Belička 14/9, 11000 Beograd, matični broj: 21765805, PIB: 112908951.

2.2. Iskustva online su istovremeno rukovalac i obrađivač podataka. Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom podataka možete da nam se obratite na: kontakt@iskustva.online

3. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

3.1. Odredili smo Lice za zaštitu podataka o ličnosti koji je tu da se stara o Vašim pravima, kao i da se stara o zakonitosti našeg rukovanja i obrađivanja podataka o ličnosti.

3.2. Podaci o Licu za zaštitu podataka o ličnosti: Stefan Karadžić

4. Na koga se odnosi ova Politika privatnosti

4.1. Svi posetioci sajta Iskustva Online su dužni da se informišu o ovoj Politici privatnosti, kao i da saznaju zašto i kako obrađujemo podatke.

4.2. Iskustva Online obrađuju različite podatke i to na različit način, a što zavisi i od načina na koji Vi koristite sajt Iskustva Online.

5. Saglasnost na obradu podataka

5.1. Korišćenjem sajta Iskustva Online dali ste saglasnost na obradu Vaših podataka o ličnosti u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

5.2. U posebnim slučajevima ćete morati da označite da ste se u potpunosti upoznali sa ovom Politikom privatnosti, kao i da izričito dajete saglasnost na obradu podataka.

5.3. Ipak, i bez izričitog davanja saglasnosti, svojim korišćenjem sajta Iskustva Online dužni ste da se upoznate sa ovom Politikom privatnosti, te dajete svoju saglasnost na obradu podataka u skladu sa Politikom privatnosti i merodavnim zakonskim propisima.

6. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

6.1. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Uprošćeno, podatak o ličnosti je bilo koji podatak koji je specifičan i može da otkrije identitet pojedinca.

6.2. S tim u vezi, kada koristite sajt Iskustva Online, kada kreirate nalog na sajtu Iskustva Online, ili na bilo koji drugi načina koristite usluge sajta Iskustva Online, mi možemo prikupljati i obrađivati sledeće podatke:

a. Kontakt podaci – Ime i prezime, e-mail adresa, telefon, kao i ostale kontakt informacije koje nam budete stavili na raspolaganje, prilikom otvaranja naloga ili prilikom komentarisanja; b. Podaci o uređaju i lokaciji - Informacije o IP adresi, informacije o domenu, informacije o veb pregledaču (browser), kao i podaci o lokaciji; c. Podaci o napravljenom nalogu (fizička lica) - Korisničko ime, šifra, fotografija, lokacija; d. Podaci o napravljenom nalogu (pravna lica) - Korisničko ime, šifra, naziv pravnog lica koje otvara nalog, matični broj, adresa sedišta, PIB, kao i ostale informacije koje nam budete stavili na raspolaganje. e. Podaci o korišćenju sajta – Istorija Vaše pretrage sajta Iskustva Online, informacije u vezi sa Vašom interakcijom sa našim sajtom, uključujući ali ne ograničavajući se na vreme kada ste pristupili sajtu kao i vreme provedeno na sajtu, sadržaju kome ste pristupali, linkovima na koje ste kliknuli, Vašim lajkovima, komentarima, podeljenim iskustvima i ostalog sadržaja koji ste podelili (npr. jpg, gif, png datoteka), pitanjima koje ste postavili, te datumu i vremenu tih i sličnih radnji, itd.; f. Podaci o verifikaciji iskustava - U slučaju da Vas zamolimo za verifikaciju nekog od Vašeg iskustva kroz dodatne informacije, obrazloženja, ili neophodne dokumente, obradićemo i sačuvati dostavljene podatke ili dokumente u cilju i u skladu sa navedenim u takvom zahtevu; g. Podaci u vezi prijavljenim problemima - Problem koji prijavljujete, razlog prijavljivanja problema, datum i vreme prijavljivanja problema; h. Podaci o komunikaciji - Podaci o komunikaciji koju smo ostvarili sa Vama, uključujući ali ne ograničavajući se na obaveštenja, feedback, zahteve za bilo kakvu pomoć ili otklanjanje nepravilnosti, upite koje ste dostavili, kao i datum i vreme tih i sličnih radnji.

6.3. Koje sve podatke ćemo prikupljati zavisi od Vaše interakcije sa sajtom.

6.4. Podaci koje nam u slučaju korišćenja naših usluga dostavljate su nužne radi realizacije naše poslovne saradnje. Pored toga, one se mogu koristiti u funkciji poboljšanja usluga koje pruža sajt Iskustvo Online.

6.5. Na sajtu Iskustva Online ne prikupljamo podatke o etničkoj pripadnosti, religijskim i drugim uverenjima, zdravstvenom stanju, te druge podatke koje nisu relevantne niti neophodne za realizaciju Vaših zahteva i funkcionisanje našeg sajta.

7. Kako prikupljamo podatke o ličnosti

7.1. Osnovni izvor podataka o ličnosti koje prikupljamo ste Vi. Prilikom registracije i otvaranja naloga, bilo kakvom interakcijom sa sajtom Iskustva Online, a naročito korišćenjem nekih od usluga koje nudimo, Vi nam dostavljate podatke koji se smatraju podacima o ličnosti na koje se odnosi ova Politika privatnosti.

7.2. Pored toga, neke od podataka prikupljamo automatski, onda kada Vi vršite interakciju sa našim sajtom. Na primer, informacije koje se prikupljaju automatski su informacije o Vašoj IP adresi, uređaju sa koga pristupate, domenu, veb pregledaču, lokaciji itd.

8. Zbog čega prikupljamo i kako koristimo podatke o ličnosti

8.1. Cilj sajta Iskustva Online jeste da pojedinci podele iskustva koja su imali sa uslugama/proizvodima sa tržišta, a kako bi pomogli drugima da donesu informisanu odluku da li da i oni koriste usluge/proizvode za koje su zainteresovani, kao i da pružaoci usluga odnosno prodavci proizvoda reklamiraju svoje usluge/proizvode.

8.2. Iz tog razloga, podaci o ličnosti koje delite sa nama relevantni su radi:

a. Omogućavanja pristupa Vašem nalogu na sajtu Iskustva Online, odnosno omogućavanja korišćenja svih usluga koje nudimo, te interakciju sa ostalim korisnicima sajta Iskustva Online; b. Ispunjena obaveza iz ugovora koji smo zaključili sa Vama u vezi sa korišćenjem naših usluga; c. Obaveštavanja o iskustvima koji se tiču proizvoda/usluga koje reklamirate putem sajta Iskustva Online; d. Vaše registracije kao korisnika kada se logujete na sajt Iskustva Online; e. Odgovaranja na sva Vaša pitanja, komentare, obaveštenja, zahteve za pružanje pomoći ili otklanjanja nepravilnosti; f. Provere autentičnost sadržaja koji je plasiran na sajtu Iskustva Online; g. Mogućnosti verifikacije iskustava koji su podeljeni na sajtu Iskustva Online; h. Unapređenja usluge koje pružamo; i. Lakšeg sagledavanja korisničkih trendova, razvoja novih proizvoda koje možemo da Vam ponudimo, te proširenja poslovanje; j. Implementiranja Politike prihvatljivog korišćenja; k. Postupanja u skladu sa propisima koji uređuju naše poslovanje.

8.3. U određenim slučajevima vršimo obradu Vaših podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa koji imamo. Naš legitimni interes je u očuvanju neophodnog nivoa bezbednosti sajta Iskustva Online, kao i u pružanju korisničke podrške.

9. Ko ima pristup Vašim podacima o ličnosti

9.1. Cilj sajta Iskustva Online je interakcija među korisnicima i posetiocima. Iz tog razloga, drugi korisnici i posetioci su u mogućnosti da pristupe nekim od informacija koje delite sa nama. Na primer, informacije koje se odnose na korisničko ime, lokaciju (državu iz koje pristupate), komentare/iskustva koje delite itd.

9.2. Ukoliko je reč o nalogu pravnog lica, vidljive će biti informacije o imenu pravnog lica, adresi na kome se to pravo lice nalazi/ima sedište, državi, domenu, kao i ostale informacije koje ste odlučili da javno podelite o Vašoj kompaniji, a naročito Vaši komentari na iskustva u vezi usluga / proizvoda koje Vaša kompanija nudi.

9.3. Obrađivači podataka 9.3.1. Vaše podatke delimo sa trećim licima koja nam pružaju usluge koje omogućuju tehnički rad naše platforme, pa time i vršenje naših usluga (“Obrađivači”). Obrađivači podataka moraju da postupaju isključivo prema našim instrukcijama, i u skladu sa ugovorima koje smo potpisali sa njima.

9.3.2. S tim u vezi, prihvatanjem ove Politike privatnosti, Vi dajete saglasnost da mi damo instrukcije Obrađivačima da te podatke obrađuju u skladu sa propisanim u ovoj Politici privatnosti, a sve u cilju omogućavanja korišćenja i funkcionisanja sajta Iskustva Online.

9.3.3. Mi ćemo preduzeti sve potrebne tehničke i organizacione mere kako bismo sprečili da podaci koje delite sa nama ne budu uništeni, izgubljeni, podeljeni sa neovlašćenim trećim licima, zloupotrebljeni, ili da se sa njima postupa na bilo koji način u suprotnosti sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

9.4. Drugo

9.4.1. Pored iznad navedenog, mi možemo deliti podatke koje nam dostavite kako bismo:

a. Poslovali u skladu sa propisima koji uređuju naše poslovanje, te kako bismo odgovorili na tužbe ili druge pravne postupke koji potencijalno mogu da se povedu protiv nas; b. Postupili u skladu sa zahtevima kompetentnih organa (regulatornih, sudskih, itd.); c. Kako bismo zaštitili svoje poslovanje, prava, privatnost, sigurnost, imovinu; d. Kako bismo zaštitili Vaša (trećih lica) prava, privatnost, sigurnost, imovinu; e. Kako bismo istražili/sprečili zabranjene radnje, uključujući ali se ne ograničavajući na prevaru ili zloupotrebu naše platforme; f. U slučaju da dođe do reorganizacije kompanije, u smislu statusnih promena, stečaja ili bankrota, mi delimo Vaše podatke sa trećom stranom koja je uključena u ove postupke.

10. Kako štitimo podatke o ličnosti koje delite sa nama

10.1. Zaštita podataka koje delite sa nama je naš najveći prioritet. Zbog toga posvećujemo mnogo pažnje različitim tehničkim, organizacionim i administrativnim merama kako bismo tu zaštitu omogućili. Redovno kontrolišemo rad našeg sistema i konstantno radimo na poboljšanju politika i pravila koje imamo u vezi sa sigurnošću.

10.2. Ipak, s obzirom na poznate karakteristike interneta, mi ne možemo u potpunosti da garantujemo sigurnost podataka koje Vi delite sa nama.

11. Kolačići

11.1. Na sajtu iskustva.online koristimo kolačiće. Sve informacije o upotrebi kolačića i o Vašim pravima u vezi sa kolačićima možete da nađete u našoj Politici upotrebe kolačića.

12. Vaša prava

12.1. Pravo na pristup 12.1.1. Imate pravo da budete informisani o tome da li sajt Iskustva Online obrađuje Vaše podatke o ličnosti, kao i o načinu na koji obrađuje Vaše podatke o ličnosti. Navedene informacije sadržane su u ovoj Politici privatnosti. Ovo pravo obuhvata i dostavljanje kopije podataka o ličnosti koje sajt Iskustvo Online o Vama obrađuje.

12.2. Pravo na ispravku i dopunu 12.2.1. Imate pravo da se obratite sajtu Iskustva Online sa zahtevom za izmenu Vaših netačnih, odnosno dopunu Vaših nepotpunih podatka o ličnosti.

12.3. Pravo na brisanje podataka o ličnosti 12.3.1. Možete nam se obratiti sa zahtevom za brisanje Vaših podataka o ličnosti. Ipak, imajte u vidu da ovo pravo ne postoji uvek. Na primer, u slučaju da postoji suprotna zakonska obaveza, sajt Iskustva Online neće biti dužan da postupi po Vašem zahtevu za brisanje podataka o ličnosti.

12.4. Pravo na ograničenje obrade 12.4.1. Imate pravo da od nas zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti ukoliko:

a. Osporavate tačnost podataka o ličnosti; b. Je obrada Vaših podataka o ličnosti nezakonita, ali umesto brisanja podataka od nas zahtevate ograničenje upotrebe; c. Nama više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih Vi zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; d. Ste podneli prigovor na obradu pa je u toku procenjivanje da li naš pravni interes za obradu preteže nad Vašim interesima.

12.5. Pravo na prenosivost podataka 12.5.1. Imate pravo da primite podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, ukoliko se:

a. Obrada zasniva na pristanku ili ugovoru i b. Obrada se vrši automatizovano.

12.5.2. Ovo pravo obuhvata i pravo da Vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu, ukoliko je to tehnički izvodljivo.

12.6. Pravo na prigovor 12.6.1. Imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koju sajt Iskustva Online vrši na osnovu pretežnog interesa. U slučaju podnošenja prigovora obrada će biti prekinuta, osim ukoliko postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama, ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva, što ćemo Vam predočiti. Ukoliko ste prigovor podneli u pogledu obrade za potrebe direktnog oglašavanja, Vaši podaci o ličnosti se u svakom slučaju ne mogu dalje obrađivati u takve svrhe.

12.7. Pravo na opoziv pristanka 12.7.1. Kada se obrada Vaših podataka o ličnosti zasniva na pristanku, pristanak možete opozvati u svakom trenutku putem e-mail adrese kontakt@iskustva.online. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva.

12.8. Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku 12.8.1. Ukoliko smatrate da sajt Iskustva Online obradu Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd E-mail: office@poverenik.rs Kontakt telefon: +381 11 3408 900

12.8.2. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

13. Prenos podataka u drugu zemlje

13.1. Vršimo prenos podataka o ličnosti i u druge zemlje. U pitanju su zemlje koje se po zakonu smatraju bezbednim, te prenos vršimo primenjujući adekvatne standarde zaštite podataka pri prenosu.

14. Promenljivost Politike privatnosti

14.1. Politika privatnost je podložna promenama koje mogu da nastanu iz različitih razloga, kako zbog promene zakonodavstva, tako i zbog promene našeg poslovanja, uvođenja novih usluga, redizajniranja sajta, unapređenja usluga i slično.

14.2. Svi korisnici sajta Iskustva Online su dužni da se pridržavaju Politike privatnosti koja važi u momentu kada koriste sajt, te su dužni da se informišu o pravima i obavezama iz aktuelne Politike privatnosti.

15. Kontaktirajte nas

15.1. Naš cilj je da Vam sve relevantne informacije obezbedimo tako da budu jasne i transparentne. Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi ove Politike privatnosti, budite slobodni da nas kontaktirate na:

Adresa: Beograd, Belička 14
E-mail: kontakt@iskustva.online