e-fakture 2023 - Kompletno uputstvo i rešenje za e-fakture

5 /

5

Iskustva.online

1

Iskustava

Blog "Ko ima obavezu izdavanje e-faktura" prvi je u nizu blogova posvećenih tehnologiji u službi poslovanja. Cilj nam je da pružimo što više korisnih informacija privrednicima, pogotovu manjim kompanijama koje mogu značajno da smanje troškove ako koriste elektronske servise.

Ko ima obavezu izdavanja e-faktura?


e-Fakture 2023 - Kompletno uputstvo i rešenje


Mnogo je sinonima koji se odnose na jedan isti predmet, te kada čujete „elektronska faktura“, „e-faktura“, „e-račun“, sve se to odnosi na predmet Zakona o elektronskom fakturisanju. U pitanju je sistem razmena faktura između privrednih subjekata na takav način gde je sistem izrade faktura jednostavniji i brži, a sistem ispostavljanja faktura izvesniji (dobra stara „nije nam stigla faktura, zagubila se pošta, mejl je otišao u spam“ više neće biti izgovor za izbegavanje obaveza).

Od 1. januara 2023. godine, obavezu izdavanja elektronske fakture imaju:

 • Svi subjekti privatnog sektora koji su dobavljači proizvoda ili usluga drugim subjektima privatnog i javnog sektora,
 • Svi subjekti javnog sektora koji su dobavljači proizvoda ili usluga drugim subjektima privatnog i javnog sektora,
 • Svi poreski punomoćnici stranih lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

Prednosti elektronskog fakturisanja

Kako štampane fakture više neće biti potrebne, umnogome se smanjuju administrativni troškovi papira, koverti, štampe, zatim troškova slanja pošte, i što je najvažnije, vreme za pripremu i izradu fakture se ubrzava, te administrativni radnici mogu produktivnije da koriste svoje vreme. Kako je faktura automatski poslata komitentu, ubrzava se vreme ispostavljanja računa, te brže dolazi do naplate dobara i usluga, čime preduzeće povećeva svoju likvidnost, odnosno ubrzava protok novca.

Koje su opšte stavke e-fakture?

Elektronska faktura uobičajeno sadrži:

 1. naziv, adresu, poreski identifikacioni broj i matični broj izdavaoca elektronske fakture;
 2. poslovni račun primaoca elektronske fakture;
 3. redni broj i datum izdavanja elektronske fakture;
 4. datum isporuke dobara, odnosno pružanja usluga ili avansne uplate;
 5. iznos avansnih plaćanja;
 6. instrukcije za plaćanje;
 7. podatke o vrsti i količini isporučenih dobara ili vrsti i obimu usluga;
 8. iznos osnovice poreza na dodatu vrednost;
 9. poresku stopu poreza na dodatu vrednost;
 10. iznos poreza na dodatu vrednost koji je obračunat na osnovicu;
 11. ukupan iznos elektronske fakture;
 12. napomenu o odredbi zakona kojim se uređuje porez na dodatu vrednost na osnovu koje nije obračunat porez na dodatu vrednost;
 13. napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Pored navedenih, opštih elemenata, elektronska faktura može da sadrži sve ostale grafičke elemente brenda, uključujući logomark i logotip kompanije koja izdaje fakturu.

Šta je SEF i kako se koristi?

Za potpuno poštovanje Zakona o elekronskom fakturisanju, potrebno je da pored informacionog posrednika posedujete i nalog na SEF-u. Da biste posedovali nalog na SEF-u, potrebno je da prethodno dobijete elektronski sertifikat. Elektronski sertifikat nije elektronski potpis i nije čipovana lična karta. Elektronski sertfikat izdaje MUP PU koja je nadležna za mesto Vašeg prebivališta. U pitanju je postupak unošenja elektronskog sertifikata u čip lične karte. Preduslov je, dakle, da imate čipovanu ličnu kartu. Nakon što ste predali Zahtev u Policijsku upravu i dobili elektronski sertifikat ubeležen u čipu Vaše lične karte, spremni ste za otvaranje naloga na SEF.

Otvaranje naloga na SEF

 1. Prvi korak jeste poseta stranici https://efaktura.mfin.gov.rs/login
 2. Nakon klika na dugme „Prijavi se“, automatski ćete otići na adresu e-uprave, odeljka za prijavu elektronskim sertifikatom.
 3. Kada u čitač lične karte unesete svoju ličnu kartu u koju je prethodno unet elektronski sertifikat, pritisnite dugme „Prijavite se“.
 4. Po prijavi elektronskim sertifikatom, otvoriće se početna strana za unos podataka kompanije kojoj se kreira nalog na SEF.
 5. Vodite računa o tome da nalog na SEF možete napraviti samo onoj kompaniji kojoj ste zakonski zastupnik, a tek naknadno dati ovlašćenja drugim zaposlenima za upravljanje nalogom.
 6. Kada unesete potrebne podatke o kompaniji (tip subjekta, matični broj), u za to naznačeno polje, bićete preusmereni na početnu stranu naloga na sistemu elektronskih faktura.

Upotreba SEF naloga


Kada ste otvorili nalog na SEF, potrebno je da ga povežete sa svojim nalogom informacionog posrednika kao što je eKompanija. Jednom povezani nalozi više se ne povezuju, te svi podaci, ulazne i izlazne fakture koje se nalaze na Vašem SEF nalogu, nalaziće se i na nalogu eKompanije, pa više nećete imati potrebe da se logujete na SEF.

Šta jeste, a šta nije elektronsko fakturisanje?

Sistem elektronskog fakturisanja obuhvata ne samo izradu, primanje i slanje e faktura, već i evidentiranje obračuna PDV, koji će biti moguć samo i isključivo na osnovu e faktura. E fakture se nalaze u .xml obliku, te štampana forma i pdf. formati ne zadovoljavaju Zakon o elektronskom fakturisanju. Elektronsko fakturisanje sprovodi se kroz kreiranje naloga na SEF-u i uz licenciranog informacionog posrednika, kakav je i sistem eKompanije.

Novčane kazne

Važno je početi sa primenom Zakona u predviđenom roku, jer u suprotnom slede novčane kazne svim subjektima javnog i privatnog sektora koji ne ispoštuju proceduru vezanu za elektronsko fakturisanje. Zakon o elektronskom fakturisanju propisuje kazne za povredu obaveza izdavanja, prijema i čuvanja elektronskih faktura kao i za korišćenje podataka u svrhe koje nisu propisane zakonom. Raspon kazni je od 50.000 do 2.000.000 dinara, a može se kazniti pravno lice - subjekt privatnog ili javnog sektora, preduzetnik, informacioni posrednik, kao i odgovorna lica u pravnim licima. Kaznene odredbe propisane su u članovima 18-21. Zakona o elektronskom fakturisanju.

Rešenje za e-fakture

eKompanija  donosi sistem slanja, primanja i arhiviranja elektronskih faktura, kao i pregled poslovanja na dnevnom nivou, gde možete potpuno da personalizujete podatke svog dnevnog prometa, tokova robe i usluga, stanja u magacinu, podatke o komitentima, i naravno, zadržite vizual fakture na koji ste navikli. eKompanija je sveobuhvatni softver koji Vam omogućuje, pored izdavanja, primanja i arhiviranja elektronskih faktura, uvid u celokupno poslovanje u realnom vremenu.

e-Fakture 2022 - Kompletno uputstvo i rešenje za e-fakture

Softver je izrađen tako da Vam obezbeđuje maksimalnu brzinu i minimalan trud potreban za kreiranje svakog elektronskog računa. Uz pomoć eKompanije na jednostavan način primate elektronske fakture svojih dobavljača, i na raspolaganju Vam je neograničen prostor za arhiviranje ulaznih i izlaznih e faktura.

Pored sistema e-faktura, kojim na jednostavan način poštujete zakon o elektronskom fakturisanju, uz softver eKompanije dobijate sveobuhvatnu analizu poslovanja, od uvida u dnevno kretanje prihoda i rashoda do praćenja boniteta klijenata. eKompanija je direktno povezana sa podacima o računima privatnih i javnih subjekata istaknutih na sajtu Narodne Banke Srbije, te Vam automatki šalje obaveštenje o blokadi računa komitenta, kako biste predupredili kašnjenja pri naplati svoje fakture. Za pregled opcija koje donosi korišćenje eKompanije, korisnici se mogu besplatno registrovati i tada će videti detalje o svim paketima u ponudi.

eKompanija omogućava uvid u sve izdate i primljene fakture, dnevni tok prihoda i rashoda, valute plaćanja i naplata, izvode banke i ostale analitike poslovanja, na klik. Takođe, softver omogućava da samostalno odredite tim zaposlenih koji će imati pristup programu, i na taj način osigurate protok informacija u realnom vremenu. Softver eKompanije je zaštićen sistem koji omogućava da podaci Vašeg poslovanja i arhivirani elektronski računi budu na dohvat ruke Vas i tima kojem je odobren pristup, a sačuvani od strane trećih lica. eKompanija pruža i podršku korisnicima svoje platforme, koji mogu dobiti sve informacije putem broja telefona +381 60 669 93 61, a putem istog broja mogu se dobiti i sve informacije koje su privrednicima potrebne da bi počeli da koriste ovu platformu i počeli da izdaju e-fakture.Pročitaj više

Iskustva (1)

Poprilično sam imao ok iskustvo sa sistemom efakture koji je besplatan, tj država ga obezbedjuje. Ono što je cool, ako se neko ne snadje sa tekstom i YT klipom, uvek moze da se konsultuje i sa knjigovodjom.

Da li vam je ovaj tekst koristio?

0

0

25.04.2023. 14:18:20

Napiši iskustvo na temu "Ko ima obavezu izdavanja e-faktura?"