Povrad PDV na stan iskustva

Iskustva su prikupljena od korisnika iz država: Srbija

Opšti utisak korisnika: Korisnici su uglavnom zadovoljni

Porez na dodatnu vrednost (PDV) je porez na potrošnju usluga u svim fazama proizvodnje, prometa i uvoza, i predstavlja procenat koji od svakog proizvoda ili usluge odlazi u budžet Republike Srbije. Ovaj porez se naplaćuje pri kupovini gotovo svih proizvoda u Srbiji, a plaća se i kada kupujete nekretnine, odnosno stan. Pri kupovini novih stanova u novogradnji, kupci plaćaju PDV od 10%, što na visoke cene po kvadratu nije mali izdatak. Da bi olakšala i podstakla kupovinu mladim kupcima, Republika Srbija od 2006. godine pruža subvencije koju predstavlja povrat PDV –a na stan. Vlada mišljenje da je ova mera povoljna za kupce stanova i da može biti od velike pomoći za one koji planiraju da kupe svoj prvi stan.

Učesnici diskusije navode da od 2006. godine, postoji mogućnost povrata PDV-a pri kupovini stana, ali forumaši objašnjavaju da postoje određeni uslovi. Na prvom mestu, pravo na povrat PDV-a, imaju svi punolenti državljani Srbije, odnosno kupci koji imaju prijavljeno prebivalište u Srbiji. Pored toga, pravo imaju kupci kojima je to prvi stan, odnosno ukoliko u prošlosti nisu bili vlasnici nikakve nekretnine, a stan mora da bude u novogradnji, odnosno da nije imao prethodnog vlasnika. Investitor koji prodaje stan mora da bude u sistemu PDV-a, odnosno da plati porez na uložen materijal i usluge.

Ukoliko su ispoštovali ove uslove, kupci podnose zahtev za povrat PDV-a na stan. Ne postoji određen rok za podnošenje zahteva, ali pošto celokupna procedura može da bude duga, kupci na forumima preporučuju da treba pripremiti dokumentaciju što je to ranije moguće. Za dobijanje povrata je potreban celokupan račun uz PDV, pa ukoliko se stan kupuje na više godišnjih rata, za zahtev je potreban ceo račun u kome je iskazana celokupna uplata, kao i celokupna PDV vrednost.

 Celokupna dokumentacija je prema rečima mnogih, prilično obimna, pa podnosiocima zahteva treba najmanje 15 različitih dokumenta. Spisak potrebne dokumentacije mogu da se pronađu na internetu, a među najbitnijim dokumentima se izdvajaju zahtev za povrat PDV-a, ugovor o kupoprdaji, konačni račun sa izraženim PDV-om, kao i uverenja i potvrde da kupci nisu ranije bili vlasnici nekrektnine. Kada se pribavi, zahtev se predaje porseskoj upravi, koja može da zatraži dodatnu dokumentaciju ili neki od dokumenata ukoliko nedostaje. Zakonski rok za obradu zahteva iznosi 30 dana, a rok za povrat PDV-a 15 dana nakon odobrenja zahteva. Ipak, iskustva korisnika foruma govore da ovaj proces može da bude i nešto duži, zbog čega treba biti strpljiv, ili eventualno pozvati poresku kako bi proverili da je sa zahtevom sve u redu.

Ukoliko poreska odobri zahtev, pristupa se isplati PDV-a, međutim korisnici foruma navode da postoje određena ograničenja. Naime, kupac ima pravo na povrat PDV-a samo za površinu od 40 m2. Međutim, podnosilac zahteva može da dobije refundaciju od 15 m2 za svakog člana porodice koji će stanovati u novom stanu. To mogu da budu supružnik, njegovi roditelji, njegov usvojenik ili usvojilac, roditelji ili deca supržnika, supružnikov usvojenik ili usvojilac. Kada su u pitanju članovi, čak i maloletna deca mogu da donesu povrat na 15 m2. Pri podnošenju zahteva, svi članovi porodičnog domaćinstva za koje se traži povraćaj PDV-a moraju biti prijavljeni na istoj adresi kao i kupac u trenutku zaključenja ugovora o prodaji.

Kada se u obzir uzmu visoke cene kvadrata i PDV, svaki povrat uloženog novca kupcima mnogo znači, pogotovo kada kupuju prvi stan za sebe i svoju porodicu. Ističe se da maksimalni iznos koji može da se povrati nije ogreničen zakonom, ali jeste brojem članova, i može da obuhvati celokupnu kvadraturu stana.

U slučaju da se kupuje prvi stan u starogradnji, postoje nešto drugačiji uslovi. Naime, pri kupovini stana koji nije nov, plaća se porez na prenos apsolutnih prava za stan. Taj porez je u 2023. godini iznosio 2.5%, a najčešće je 4-5 puta manji od PDV-a. Kupci koji prvi put kupuju stan koji je u starogradnji, slično povratu PDV-a, mogu da zatraže refundaciju poreza za prenos apsolutnih prava, i vrate tih 2,5%. Dokumentacija i postupak je gotovo isti kao kod vraćanja poreza za stan u novogradnji. Pri podnošenju zahteva, treba voditi računa da kupoprodajna cena nekretnina odgovara realnoj tržišnoj vrednosti stana koji se kupuje. Ukoliko se cene ne poklapaju, poreski organ može revidirati iskazanu cenu (vrednost) i na taj način promeniti iznos poreza koji se duguje i iznos za koji se potom može ostvariti pravo na povraćaj. U slučaju da nisu ispunjeni svi uslovi ili kompletna dokumentacija nije prikupljena, Poreska uprava može zatražiti dopunu, ili zahtev u potpunosti odbaciti.

Na forumima se često postavljaju pitanja koja se odnose na specifične situacije pri kupovini prvog stana. To je najčešće slučaj kada stan u novogradnji kupuju supružnici, a kao vlasnici se ističu i jedan i drugi supružnik. Ukoliko je jedan od supružnika bio vlasnik nekretnina u prošlosti, kupci mogu da dobiju pravo povrata na PDV samo za jednog člana, odnosno na veličinu od 20 m2. U nekim slučajevima, u braku nekretnina postaje zajedničko vlasništvo, pa nekada i ne moraju da se umanje 20 m2 za jednog supružnika, međutim, ukoliko jedno od imena iskoči ubazi poreske uprave, može da dođe do umanjenja.

POVRAT PDV NA STAN – PREDNOSTI:

  • Pogodnosti za kupce koji kupuju svoj prvi stan
  • Mogu da povrate celokupni iznos PDV-a
  • Zahtev se obrađuje 30 dana, a rok za isplatu povrata je 15 dana nakon usvajanja
  • Mogu da koriste svi punoletni državljani koji nisu prethodno bili vlasnici stana
  • Može se zatražiti povrat poreza na prenos kod starogradnje

POVRAT PDV NA STAN – NEDOSTACI:

  • Podnosilac zahteva ima pravo na povrat vrednosti od 40 m2 stana
  • Potrebna brojna dokumentacija
  • Nekada prolazi znatno više vremena od roka za obradu

Pročitaj više
Izvori

https://www.ana.rs/forum/index.php?topic=125972.645

https://forum.krstarica.com/threads/pdv-na-prvi-stan.160492/

https://forum.beobuild.rs/threads/kupovina-nekretnine-stana-ku%C4%87e-pitanja-i-saveti.3212/page-83

https://www.ringeraja.rs/forum/m_60557/mpage_21/tm.htm

https://forum.garaza.rs/viewtopic.php?t=2384&start=3360

Iskustva (0)


Trenutno nema iskustava na ovu temu


Napiši iskustvo na temu "Povrat PDV na stan"