namestaj.rs

Kako pronaći vlasnika parcele ukoliko znate njenu adresu, broj ili lokaciju

Da bi pronašli vlasnika parcele, nekada vam je bilo potrebno vreme kako bi otišli do katastra nepokretnosti, nekada to podrazumeva da čekate u redu da bi došli do podataka ali se to polako menja. Danas je dovoljno svega nekoliko klikova da bi pronašli vlasnika parcele, a u blogu ćemo vam objasniti kako.

Da li ste ikada pronašli neku zanimljivu parcelu ili zemljište koje bi vam savršeno odgovaralo za vaše planove, ali niste bili sigurni kako pronaći vlasnika?

Potraga za vlasnikom parcele je u prošlosti bila frustrirajuća i dugotrajna, ali danas je to umnogome olakšano online alatima i zvaničnim portalima. U ovom blogu ćemo vam prikazati nekoliko jednostavnih metoda i alata koji će vam pomoći u pronalasku vlasnika parcele, tako da ćete moći brzo i jednostavno ostvariti svoje planove.

Kako pronaći vlasnika parcele ukoliko znate njenu adresu, broj ili lokaciju

U kojim situacijama je potrebno pronaći vlasnika parcele?

Potreba sa vlasnikom parcele se javlja iz više razloga, a najčešće je to kada želite da kupite neku nepokretnost ili parcelu pa želite da pronađete vlasnika, kada nasledite parcelu ali ne znate ništa o njoj, ili kada razmišljate da proširite vaš plac, ali jednostavno nemate nikakve informacije o parceli pored vaše. Poslednjih godina se često dešava i da ljudi jednostavno iznajmljuju poljoprivredno zemljište, najčešće ono blizu njihovih koje se ne obrađuje, pa ukoliko nema nikakvih podataka, potrebno je pronaći vlasnika kako bi se dogovorili.

Bez obzira na potrebu, za pronalazak vlasnika parcele će vam biti dovoljno da znate njen broj, adresu na kojoj se nalazi ili uopštenu lokaciju na mapi. U odnosu na konkretni podatak koji imate, predstavićemo vam tri metoda koji će vam pomoći da pronađete vlasnika parcele, odnosno pronalazak vlasnika parcele uz pomoću adrese na kojoj se nalazi, broja parcele ili na osnovu satelitskih snimaka.

Kako pronaći vlasnika parcele ukoliko znate njenu adresu?

Pronalazak vlasnika parcele uz pomoć adrese se najčešće primenjuje kada je reč o gradskom zemljištu, gde su adrese jasno istaknute. Najčešće je reč o nepokretnostima kao što su kuće ili stanovi, pa ukoliko vam je neka kuća zapala za oko, a želite da znate više o njoj i njenom vlasniku, potrebno je da potražite informacije na portalu eKatastar, odnosno u njegovom odeljku eKatastar nepokretnosti. I dok ste u prošlosti morali lično da odete u lokalno predstavništvo katastra, danas je dovoljno da pristupite online portalu https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/publicaccess.aspx.

Kada pristupite portalu eKatastar nepokretnosti, dobijate prilično jednostavnu početnu stranu, na kojoj pre svega iz padajuće liste morate da izaberete opštinu u kojoj se nalazi parcela. Kada izaberete opštinu, otvara vam se šira lista katastarskih opština, međutim ukoliko već znate adresu parcele, potrebno je da kliknete na dugme “Pretraga po adresi”, koje se nalazi sa desne strane opcija za biranje opštine.

Kako pronaći vlasnika parcele ukoliko znate njenu adresu, broj ili lokaciju

Kada izaberete dume Pretraga po adresi, otvara se novi prozor u koji unosite ulicu i broj parcele, kao i kapča kod, koji potvrđuje da parcelu pretražuje čovek, odnosno kako bi se zaštitili podaci na sajtu od spyware i malware prodora botova sa interneta. Pri kucanju adrese, dovoljno je ukucati početna 2 ili 3 slovao ulice, a zatim izabrati željenu ulicu iz padajuće liste. Možete koristiti i latinicu, koju sam sajt konvertuje u ćirilicu.

Kako pronaći vlasnika parcele ukoliko znate njenu adresu, broj ili lokaciju

Kada pritisnete na dugme prikaži, otvara se parcela ili lista parcela ukoliko ima više sa sličnom adresom, i prikazani su osnovni podaci kao što je kućni broj, broj parcele, površina, vrsta zemljišta i način korišćenja zemljišta. Ime vlasnika nije ispisano na početnoj strani, a za taj podatak je neophodno da kliknete na dugme “Podaci o nepokretnosti”, koje se nalazi skroz desno u okviru informacija, i predstavljeno je ikonicom ruke i papira sa podacima. Tek tada se dolazi do više podataka kao što su podaci o nepokretnosti, podaci o parceli i podaci o delu parcele, gde je u drugom delu izlistan i vlasnik parcele.

Kako pronaći vlasnika parcele ukoliko znate njenu adresu, broj ili lokaciju

Za izabranu parcelu možete da vidite i podatke o zgradama i drugim građevinskim objektima koji se nalaze na parceli, pa ukoliko kupujete kuću, možete da vidite više informacija o njoj. Podaci o objektima na parceli su izlistani u drugom delu dobijene liste, a kao i za parcelu, do vlasnika se dolazi klikom na dugme “Podaci o nepokretnosti”, koje se nalazi na samom kraju liste, sa desne strane. U okviru podataka, možete videti više informacija o parceli ali i konkretnom objektu koji se na njoj nalazi, a jedan od njih jeste i nazivn vlasnika objekta.

Kako pronaći vlasnika parcele ukoliko znate njenu adresu, broj ili lokaciju

Kao što vidite, da bi pronašli vlasnika parcele za koju znate makar adresu, dovoljno je malo vremena i osnovno poznavanje rukovanja računarom. Nisu potrebne nikakve “hakerske” sposobnosti, a sve detaljne podatke možete dobiti u samo par klikova.

Kako pronaći vlasnika parcele uz pomoć broja parcele?

Druga realna situacija kada je potrebno pronaći vlasnika ili lokaciju parcele jeste u slučaju da ste nasledili neku nepokretnost ili od svih informacija imate samo njen broj. Svaka zavedena parcela je precizno upisana u katastar nepokretnosti, pa vam je za pronalazak vlasnika dovoljan samo jedinstveni broj. Da bi pronašli vlasnika parcele uz pomoć njenog broja, opet će vam biti potrebno osnovno poznavanje rukovanjem računarom i portal eKatastar nepokretnosti.

Postupak je prilično sličan kao i kod traženja vlasnika uz pomoć adrese, pa je potrebno da iz padajuće liste izaberete opštinu na kojoj se nalazi parcela. Kada izaberete opštinu, dobijate veliku listu katastarskih opština u okviru izabrane opštine, a da bi pristupili daljoj pretrazi prema broju parcele, dovoljno je da kliknete na ime katastarske opštine, ili u okviru liste sa katastarskih opština, u produžetku, odnosno sa desne strane kliknete na dugme “Pretraga katastarskih parcela”.

Kako pronaći vlasnika parcele ukoliko znate njenu adresu, broj ili lokaciju

Dalje se otvara novi prozor, u koji je dovoljno upisati broj parcele i kapča kod sa slike. Broj parcele može da se unese i u formatu broj parcele/broj podparcele, npr. 2166/66. Ukoliko ste uneli tačan broj i opštinu parcele, dobijate konkretne podatke o parceli, koji podrazumevaju broj, broj dela parcele ukoliko je ona izdeljena, površinu, ulicu, način korišćenja i vrstu zemljišta. Da bi došli do podataka o vlasniku, potrebno je opet da kliknete na opciju „Podaci o nepokretnosti“, koja se nalazi sa desne strane, i isto je ilustrovana ikonicom ruke i papira sa podacima. Tako se dolazi do više podataka o parceli, među kojima su i podaci o vlasniku.

Kako pronaći vlasnika parcele ukoliko znate njenu adresu, broj ili lokaciju

Kao i kod prvog metoda, u donjem delu liste se nalaze podaci o zgradama i drugim građevinskim objektima na parceli, kao što su stanovi ili kuće. Za svaki objekat možete da vidite više informacija, pa između ostalih, i ime vlasnika objekata koji se nalaze na izabranoj parceli. Još jednom, do podataka o vlasniku parcele na osnovu njenog broja ste stigli uz pomoć par jednostavnih klikova i minimalnog poznavanja računara.

Kako pronaći vlasnika parcele ako znate samo njenu lokaciju?

Jedan od scenarija u kome će vam zatrebati ime vlasnika parcele jeste u slučaju da znate samo gde se ona nalazi, ali nemate konkretnih podataka o njenom broju i adresi. Najčešće je to reč o poljoprivrednom zemljištu i parcelama na selu, gde nema jasno obeleženih ulica i brojeva ulica i osim njene lokacije, ne možete da dođete do bilo kakvih drugih podataka. Da bi saznali osnovne informacije, kao što su adresa ili broj parcele, potrebna vam je pomoć sajta Geosrbija https://geosrbija.rs/.

Sajt Geosrbija sadrži nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka, među kojima su i precizni podaci o parcelama i katastarskim opštinama, koji će vam biti potrebni da pronađete vlasnika parcele. Da bi pristupili detaljnijoj pretrazi, dovoljno je da na početnoj strani portala kliknete na centar početne strane na kojoj je i nacrtana karta Srbije. Pritiskom na dugme, pristupate velikoj karti Srbije sa ogromnim brojem podataka.

Na početnoj mapi je uglavnom izabran ortofoto snimak, odnosno satelitski snimak koji će vam olakšati snalaženje. Međutim, na tom snimku nemate nikakvih konrektnih podataka, sve dok ne izaberete konkretne slojeve podataka, odnosno teme koje želite. To možete da uradite ručnim izborom slojeva i tema sa desne strane sajta, ali je za potrebe korisnika dovoljno da u donjem levom uglu izaberete opciju katastar.

Kako pronaći vlasnika parcele ukoliko znate njenu adresu, broj ili lokaciju

Kada izaberete opciju katastar, cela karta se deli na opštine i katastarske opštine, a zumiranjem dolazite i do svih pojedinačnih parcela.ada već imate ovako detaljne podatke, dovoljno je da na karti pronađete parcelu koja vas interesuje, odnosno dovoljno je da znate njenu lokaciju. Kaa je nađete na karti, možete jasno videti tačni broj i granice parcele. Klikom na željenu parcelu, možete doći i do detaljnijih podataka, kao što su broj, opština i katastarska opština parcele. Ukoliko ste čitali prethodne metode ova tri podatka su vam savim dovoljna da dođete do podataka o vlasniku željene parcele. Kada kliknete na parcelu, možete automatski da sledite i vezu do sajta eKatastar.

Kako pronaći vlasnika parcele ukoliko znate njenu adresu, broj ili lokaciju

Na sajtu eKatastar, dovoljno je da iskoristite drugi metod, odnosno da na osnovu podataka o opštini, katatarskoj opštini i broju parcele, pronađete vlasnika. Pretragom nepokretnosti na osnovu broja, doalzite do konkretnih podataka o parceli i objektima na parceli, a za ime vlasnika je potrebno da opet izaberete opciju „Podaci o nepokretnosti“. U nizu podataka, dolazite i do imena vlasnika parcele i svih objekata, ukoliko ih ima na parceli.

Ovaj metod pronalaženja vlasnika parcele je nešto komplikovaniji, pre svega zato što morate da koristite dva različita sajta, što obuhvata nešto više znanja rukovanje računarom, a morate imati i dobru snalažljivost na karti. Međutim, ovo je jedan od najboljih načina da dođete do vlasnika parcele, ukoliko nemate nikakvih drugih podataka osim lokacije parcele. Kao što smo napomenuli, ovaj metod je posebno koristan kada je reč o parcelama na selu, jer često nema obeleženih ulica, a više podataka o vlasniku imaju samo stariji ljudi u selu.


Pročitaj više

Iskustva (0)


Trenutno nema iskustava na ovu temu


Napiši iskustvo na temu "Kako pronaći vlasnika parcele"