Montažne kuće iskustva

Iskustva su priklupljena od vlasnika iz zemalja: Srbija

Opšta ocena kupaca: Kupci su veoma zadovoljni

SUMIRANA ISKUSTVA KUPACA MONTAŽNIH KUĆA

Kupci montažnih kuća sasvim su zadovoljni svojim odlukama da kupe montažnu kuću. Ističu da su montažne kuće odlično izolovane, veoma udobne za život, da je nivo završnih radova koji su uključeni u cenu odličan, kao i da tokom prvih nekoliko godina nisu imali nikakve radove na kući.

Vlasnici ističu i da se dozvola lako dobija, mada nije moguće dobiti dozvolu za montažnu kuću u svakoj zoni. Cena je daleko povoljnija u odnosu na kupovinu stana, i krediti su jednako povoljni. Inicijalni troškovi, ne računajući cenu kuće (kupovina i priprema zemljišta, dozvole) su, po svedočenjima vlasnika, oko 10.000 evra. Većini vlasnika je važan i podatak da su montažne kuće iznenađujuće otporne na zemljotres, jer su fleksibilne.

PREDNOSTI MONTAŽNIH KUĆA

  • Najpovpoljniji način da se dođe do nekretnine
  • Tačna cena je unapred poznata i moguće je momentalno useljenje
  • Iskustva sa bankama i administracijom koja izdaje dozvole su dobra

NEDOSTACI MONTAŽNIH KUĆA

  • Nisu bitno povoljnije od cene gradnje kuća od čvrstvog materijala
  • Nije lako dobiti dozvolu za željenu urbanističku zonu
  • Nije moguće nadziđivanje
  • Moguće je naići na nesavesne proizvođače, čije su kuće lošeg kvaliteta, posebno kada su u pitanju manje firme
Izvori
Ostavi iskustvo