Najbolja 0-36 auto sedišta za decu

Stručnjaci savetuju da se prilikom kupovine auto sedišta treba voditi 50% ocenama sa testova bezbednosti, 40% lakoćom postavljanja i 10% udobnošću. Budući da nemački ADAC, britanski WHICH i druge institucije testiraju gotovo sva sedišta na tržištu, odabrati dobro sedište nije tako teško. U nastavku teksta saznaćemo kakva sedišta nude brendovi na našem tržištu, uz fokus na 0-36 sedišta, jer su ona najpraktičnija.

Auto sedišta za decu često se kupuju bez prethodnog zadubljivanja roditelja u ovu temu. To posebno važi kada se radi o prvom detetu, jer mladi roditelji niti imaju vremena niti znanja o tome na šta bi trebalo da obrate pažnju. Roditelji sa više dece su bolje informisani, ali verujemo da će i njima ovaj tekst biti zanimljiv, jer su sedišta za decu znatno napredovala prethodnih godina, objavljena su mnoga istraživanja i uvedeni novi standardi i propisi.

Stara R44 klasifikacija sedišta za decu

Najbolja 0-36 auto sedišta za decu

U upotrebi su dve klasifikacije auto sedišta za decu: starija klasifikacija prema težini i novija klasifikacija prema visini deteta. Najšire korišćeni standard, koji sada izlazi iz upotrebe, jeste evropski R44, baziran na težini deteta. Ovaj standard sedišta deli na sledeće grupe:

 • Grupa 0 - za novoređnčad i decu do 10kg. Dete je u ležećem položaju ili poluležećem položaju i okrenuto je suprotno od smera kretanja vozila;
 • Grupa 0+ - često korišćena sedišta, koja je moguće koristiti od rođenja do većih težna (obično 18kg), sa izmenjivim položajima tela i mogućnošću da dete bude okrenuto u smeru kretanja ili suprotno od smera kretanja;
 • Grupa 1 - sedišta za stariju decu, težine od 9kg, koja imaju svoje pojaseve, odnosno dete se ne vezuje pojasevima iz automobila;
 • Grupe 2 i 3 - sedišta za decu koja će uskoro prestati da koriste dečija sedišta, težine 20 i više kilograma, na kojima nema posebnih pojaseva, već se koriste pojasevi iz automobila.

Prodavci sedišta takođe koriste ovaj strandard, ali radi lakšeg razumevanja, nazivi grupa ne sadrže brojeve 0-3 već su sedišta podeljeni po težini deteta za koju su predviđena. Tako razlikujemo grupe 0-13, 0-18, 0-25, 0-36, 9-25 i 9-36.

Vidimo ja je grupa 0-36 najuniverzalnija, jer spaja sve R44 standarde. Tu je reč o sedištima koja se koriste od rođenja do nekog starijeg uzrasta, često sve do "izlaska" iz sedišta. Sedišta koja se ne koriste za novorođenčad, već isključivo za stariju decu, kod prodavaca se nazivaju 9-36 ili 15-36. Kao što smo napomenuli, ovi brojevi označavaju kilograme, a ne, kao što neki roditelji misle, mesece starosti deteta.

Nova evropska i-Size klasifikacija

Najbolja 0-36 auto sedišta za decu

Drugi standard je novi evropski i-Size standard, koji donosi oštrije kriterijume koje proizvođači moraju da ispune. Ovaj standard koristi visinu deteta, jer je visina daleko važniji faktor pri dizajniranju sedišta. Ako je sedište kreirano da odgovra visini deteta, izbegava se da se sila u sudaru prenosi na vrat, a to je nešto što se ne može izvesti iz težine. Kada se kupuje prema težini deteta, često se dešava da su deca previsoka za sedišta u kojima su, što može biti veoma opasno. Po i-Size standardu sedišta su podeljena u četiri kategorije: do 85cm, do 105cm, od 61 do 105cm i od 100 do 135cm. Novi standard uvodi i sledeće obaveze za proizvođače.

 • Sedišta sada moraju da poseduju zaštitu od bočnih udaraca;
 • Sedišta moraju posedovati ISOFIX metod instalacije;
 • Sedišta moraju biti tako dizajnirana da dete bude okrenuto suprotno od smera; kretanja vozila do 15 meseci starosti.

Sedišta koja odgovaraju i-Size standardu posedovaće "R129" ili "i-Size" nalepnicu, kao što sedišta koja odgovaraju R44 standardu poseduju R44 nalepnicu. Pritom, ISOFIX sedišta sa R44 nalepnicom i sa bočnom zaštitom mogu biti, i obično jesu, jednako bezbedna kao i-Size sedišta, čak i ako ne poseduju i-Size nalepnicu. Naša je preporuka da roditeljji nabave bilo koje sedište koje ima dobre ocene na bezbednosnim testovima, bez obzira da li ima R44 ili R129 nalepnicu. Važno je samo da veličinu sedišta roditelji određuju po visini deteta, posebno ako su u pitanju devojčice, koje mogu biti veoma visoke i sa samo 15-20 kilograma.

Obaveze vozača u domaćem zakonodavstvu

Najbolja 0-36 auto sedišta za decu

Zakon u Srbiji ne precizira posebno vrste sedišta koja se moraju koristiti, a roditelji se moraju pridržavati tri pravila tokom vožnje sa decom:

 • Deca niža od 135cm moraju biti u sedištima koja odgovaraju E44 ili E129 standardu;
 • Ako se voze na prednjem sedištu, deca moraju biti okrenuta u smeru suprotnom od kretanja vozila, ako su mlađa od tri godine, a moraju biti u sedištu za decu ako su niža od 135cm. Ukoliko se dete vozi okrenuto suprotno od smera kretanja vozila, airbag mora biti isključen;
 • Deca starija od četiri godine mogu se voziti na zadnjem sedištu samo sa busterom, ukoliko su dovoljno visoka da mogu koristiti pojaseve vozila i ako postoje nasloni za glavu na zadnjoj klupi.

Vidimo da zakoni u Srbiji nisu strogi, pogotovu kada se uzme u obzir pravilo da deca starija od 4 godine mogu koristiti samo buster. Kada je reč o deci od sedam ili osam godina, to ne mora biti loše rešenje, ali nije dobro za decu od četiri do sedam godina. Razlog je to što je kod dece glava neproporcionalno velika u odnosu na telo, što  je i dalje veoma izraženo pre polaska u školu, i u tom slučaju pojas vozila ne predstavlja dovoljno dobru meru u poređenju sa pojasevima na sedištima. Takođe, dete koje koristi buster nema nikakvu bočnu zaštitu, zbog čega je najbolje da deca budu u sedištima barem do polaska u školu. U Evropskoj uniji ne važe ista pravila u svim zemljama i većinom je zakon sličan zakonu u Srbiji, ali ima i zemalja u kojima važe strožiji zakoni. Tako, u Nemačkoj ili Švajcarskoj deca do sedam godina, bez obzira na visinu, moraju biti u dečijem auto sedištu. U skandinavskim zemljama deca se moraju voziti u smeru suprotnom od pravca kretanja dok ne napune četiri godine.

Najbolja opcija su auto sediša 0-36


Istraživanja pokazuju da roditelji ozbiljno razmišljaju kako da uklope kupovinu auto sedišta za decu u svoju rastuću porodicu. Dokazano je da roditelji koji su svesni važnosti auto sedišta često odlažu rođenje drugog deteta sve do trenutka kada neće morati da imaju istovremeno dva dečija auto sedišta u vozilu. Parovi sa nižim primanjima često gledaju na dečije sedište kao na dodatni trošak i žele da što manje potroše na sedišta.

Čak i kada roditelji ne posmatraju auto sedišta kao problem ili obavezu na ovaj način, postavlja se pitanje koja je najbolja strategija za kupovinu auto sedišta za porodice sa jednim ili dva deteta. Kada je jedno dete u pitanju, najviše logike imaju dve strategije:

 • Kupovina sedišta iz 0-13 grupe i kasnija kupovina sedišta iz 9-36 grupe. U tom slučaju dete prelazi iz malog u veliko sedište sa između tri i četiri godine;
 • Kupovina sedišta iz 0-36 grupe bez kupovine drugog sedišta. U tom slučaju dete prelazi sa sedišta na buster negde u vreme polaska u školu ili prelazi direktno na sedenje bez sedišta i bustera, odnosno nema potrebe za kupovinom drugog sedišta.

Prva strategija je bolja ako porodica planira dvoje dece sa malim razmakom (2-3 godine). U tom slučaju starije dete prvo koristi sedište/nosiljku iz 0+ grupe, a kada se rodi drugo dete to dete dobija 0+ sedište/nosiljku, a starije prelazi u 9-36 sedište, Kasnije, kada mlađe dete pređe u to 9-36 sedište, starijem detetu više neće trebati sedište. Međutim, nije nimalo lako znati vreme rođenja drugog deteta, tako da je i kada se planira drugo dete kupovina 0-36 sedišta je sigurnija opcija.

Prednost malih sedišta/ležaljki iz 0+ grupe je u tome što se lako postavljaju, imaju manje gabarite i vrlo su praktična za novorođenčad. Skuplji modeli su kompatibilni sa kolicima, odnosno roditelji ne moraju imati odvojena kolica, već se sedište vadi iz automobila i postavlja na pokretni deo kolica. Sve to zvuči sjajno, međutim u realnosti deca mlađa od godinu dana ne voze se često u automobilu. U to vreme još ne idu u vrtić i nisu dovoljno velika da bi ih roditelji vodili svuda sa sobom, kao što vode stariju decu. Poneki odlazak kod lekara i u posetu rodbini su najčešći razlozi za vožnju, tako da se često dešava da roditelji nabave skupa 0+ sedišta koja onda iskoriste ukupno 10 ili 20 puta. To se posebno često događa ako se u omiljeni park odlazi pešice, a ne automobilom. To su razlozi zbog kojih su 0-36 sedišta najisplativija, a pritom nisu manje bezbedna ili skuplja, već su samo im samo gabariti veći.

Sledeći istu logiku, mogli bismo preporučiti i 0-25 sedišta, jer deca, posebno devojčice, već u drugom razredu često dostižu od 135cm visine dok još uvek imaju manje od 25kg, tako da mogu preći i direktno na vožnju sa pojasevima uz buster. Međutim, čak i ako roditelji dobiju devojčicu i očekuju da će 0-25 sedište biti dovoljno, problem je što su 0-25 sedišta skuplja od 0-36 sedišta. Reč je o tome da 0-25 sedišta proizvode drugi brendovi u odnosu na 0-36 sedišta i konkurencija nije tako velika, te su i cene više. Sedišta iz 0-36 klase su najtraženija, konkurencija je najjača, pa su stoga i cene povoljnije, a to je još jedan razlog zašto i mi pre svega preporučujemo 0-36 dečija auto sedišta.

Sedišta na domaćem tržištu: brendovi, ponuda i predlozi za kupovinu


Prilikom diskusije o sedištima koja preporučujemo roditeljima, vodićemo se isključivo ocenama koja su sedišta dobila na bezbednosnim testovima, postojanju ISOFIX veze i cenom, a samo delimično dodatnim funkcijama i opcijama koje sedište nudi. Razlog je to što nikakve dodatne opcije ne mogu da zamene viši stepen zaštite, a glavna funkcija dečijih sedišta je upravo zaštita.

Uvek kada možemo, koristićemo ocene sa testova koje daje nemački ADAC. Po njihovom skorovanju, što je ocena niža to je bolja, tako da najbolja sedišta imaju ocenu oko 1.5. To su ultrapremium sedišta kao što je Cybex Anoris T, koje poseduje integrisani airbag za dete i košta skoro 700 evra. Ocene između 1.8 i 2.0 obično imaju najkvalitetnija 0-36 sedišta cene 400-500 evra, kao npr. Maxi-Cosi sedišta, a ponekad i sedišta cene oko 300 evra, ali tu se uglavnom radi o kratkotrajnim akcijama na velikim svetskim web prodavnicama, tako da cene dostave u Srbiji premašuje uštedu.
 
Best-buy sedišta su ona koja imaju ADAC ocene između 2.0 i 2.3, a koštaju između 100 i 150 evra. Primera radi, Lorreli Aviator sedište ima ADAC ocenu 2.1 i košta ispod 110 evra. Poređenja radi, napovoljnije sedište sa ocenom ispod 2.0 je Cybex Solution G i-Fix, čija je cena 250 evra, a ocena je 1.8. Pritom, ovde je reč o veoma retkom slučaju da sedište sa ocenom 1.8 košta samo 250 evra, jer obično su daleko skuplja. Kada analiziramo ADAC ocene ovog puta izostavljamo novu praksu da se ocenjuje i ekološka održivost sedišta, jer ponekad održivost može previše da utiče na skor, ako je veoma niska ili visoka, pa se tako stiče pogrešna slika o bezbednosti. Primera radi, Cybex dobija odlične ocene za održivost, a Axkid dobija lošije, iako su bezbednosno sedišta jednako dobra.

Lorelli Bertoni auto sedišta

Najbolja 0-36 auto sedišta za decu

Kupi na Shoppster.rs

Lorreli Bertoni (danas zvanično samo Lorelli) je bugarski brend, koji već četvrt veka proizvodi opremu za bebe, prevashodno za evropsko tržite, sa odličnim odnosom cene i kvaliteta. Izuzetno je popularan u Srbiji i istočnoj Evropi generalno, uz veliki izbor modela i česte akcije. Dečija auto sedišta brenda Lorelli najčešće dobijaju ocene oko 2.1 na ADAC testovima, što znači da je reč o sedištima sa izuzetno dobrim odnosom cene i performansi. Većina Lorelli 0-36 sedišta može se rotirati za punih 360°, tako da dete može gledati unapred ili unazad, a prilikom ulaska i izlaska iz vozila može se okrenuti bočno. Lorelli sedišta poseduju ISOFIX konekciju, a uglavnom se mogu postaviti korišćenjem pojaseva i u automobilima bez ISOFIX konektora. Lorelli auto sedišta imaju veoma dobre ocene na svetskim e-commerce platformama.

Lorelli sedišta poseduju poseban uložak za decu starosti do godinu dana, kako im sedište ne bi bilo preveliko, jer ako je sedište preveliko deca ne mogu biti dobro vezana i mogu sami doći u neprijatan položaj. Takođe, kada je sedište preveliko, mala deca nalaze načine da se izvuku iz sedišta, na šta roditelj često ne može da utiče ako se nalazi negde gde ne može da parkira i ako je dete na zadnjem sedištu.

Vredi pomenuti da se uvek preporučuje da se dete vozi na zadnjem sedištu, jer je zadnja klupa bezbednija u slučaju sudara. Dete treba da sedi na zadnjem sedištu na sredini vozila, jer je to bezbednije nego da sedi sa vozačeve ili suvozačeve strane (čak 43% manja šansa za povredu nego ako sedi pored vrata). Ukoliko zbog dizajna automobila nije moguće smestiti dete na centralnu poziciju, suvozačeva strana je bezbednija, jer se 61% bočnih sudara dešava sa vozačeve strane. Jedini negativna strana smeštanja deteta na zadnju klupu je to što roditelji koji voze dete pozati, posebno ako je okrenuto u kontra smeru, ponekad zaboravljaju da imaju dete u automobilu, i mogu ostaviti dete u automobilu na vrućini ili hladnoći.

Chipolino auto sedišta

Najbolja 0-36 auto sedišta za decu

Kupi na Shoppster.rs

Chipolino je još jedan bugarski brend koji proizvodi za globalno tržište, a kao u slučaju brenda Lorelli reč je o proizvođaču koji nudi sedišta sa odličnim odnosnom performansi (bezbednost, funkcije, udobnost) i cene. Chipolino posluje u okviru Max Europe Group, čiji brendovi osim sedišta i kolica proizvode veliki broj drugih artikala za decu, uz prodaju na pet kontinenata. Razlika u odnosu na Lorelli leži u tome što su Chipolino sedišta nešto skuplja, uglavnom zbog toga što su već svi modeli usklađeni sa i-Size standardom.

Ocene Chipolino sedišta na ADAC testovima su veoma dobre, 2.1-2.3 za najpopularnije modele. Posebno se ističu dobra bočna zaštita i zaštita za glavu. Ono što dodatno razlikuje Chipolino, čija sedišta koštaju oko 200 evra, od povoljnijih brendova, jesu opremljenost i funkcije sedišta. Većina sedišta poseduje podesivi naslon za glavu, a ne samo podešavanje nagiba celog sedišta, a tu je i podešavanje položaja glave. Sva sedišta poseduju uložak za decu do godinu dana. Sa skupljim sedištima dolaze i bolje projektovani pojasevi na sedištu, tako da je dete lakše staviti u sedište, dok je većoj deci teže da otkopčaju pojaseve. Sedišta nekih brendova u višim klasama šalju i vizuelne i zvučne signale ako dete nije dobro vezano, ali to je možda već malo preterivanje.

Među dodacima koje uglavnom viđamo na skupljim sedištima, a koje imaju i neki Chipolino modeli je anti-rebound bar, jedna od bezbednosnih mera koja možete biti od velike važnosti pri jačim frontalnim sudarima. Takođe, neka sedišta poseduju i potpornu nogu, čija je namena da spreči prevrtanje sedišta ka napred u slučaju čeonog sudara.

Nania auto sedišta

Najbolja 0-36 auto sedišta za decu

Kupi na Shoppster.rs

Nania je francuska kompanija veoma poznata na zapadnoevropskom tržištu, na kome predstavlja jedan od najpopularnijih brendova. Mnogi kupci na zapadu žele sedišta brenda koji im je dugo poznat, jer to uliva dozu sigurnosti, a Nania važi za pouzdanog porizvođača čija sedišta imaju dobre ocene i povoljne cene. Celokupna ponuda kompanija Nania, koja uključuje skoro 20 različitih modela, nije za sada dostupna na našem tržištu, već uglavnom su u prodaji modeli iz srednjeg dela asortimana ovog proizvođača, cene oko 250 evra. Sva Nania sedišta poseduju ISOFIX metod fiksiranja i dobar nivo bočne zaštite, tako da uglavnom odgovaraju R129 standardu čak i ako nose R44 nalepnicu.

Sedišta kompanije Nania iz 0-36 grupe omogućavaju da se dete vozi okranuto unazad sve do četvrte godine, što je popularna praksa na zapadu, a negde i zakon. Deo sedišta brenda Nania mogu da se rotiraju 360 stepeni, pri čemu ta sedišta nisu značajno skuplja od onih koja se ne rotiraju. Rotacija ume da bude velika prednost, ne samo prilikom ulaženja i izlaženja, već je rotacija korisna i ako dete povraća, kako ne bi povraćalo po sebi, a sedišta koja se rotiraju su zbog svoje konstrukcije i bezbednija, jer baza delimično funkcioniše kao amortizer. Auto sediša za decu kompanije Nania sa rotacijom dobijaju posebno dobre ocene na ADAC testovima, oko 1.9, a dobre ocene dobijaju i druga sedišta. Posebno visoke ocene Nania sedišta dobijaju na velikim web prodavnicma, čak 4.6 i 4.7 za pojedine modele.

Kinderkraft auto sedišta

Najbolja 0-36 auto sedišta za decu

Kupi na Shoppster.rs


Verovatno najambiciozniji noviji brend dečije opreme je Kinderkraft. Reč je o poljskoj kompaniji osnovanoj 2011. godine, koja prodaje dečiju opremu u preko 50 zemalja, uz lokalizovane sajtove, marketing i podršku, posebno za svaku državu, uključujući Srbiju. Kada su u pitanju dečija auto sedišta, Kinderkraft nastoji da pruži neke od funkcija koja poseduju sediša iz visoke klase u srednjoj cenovnoj kategoriji. Primeri su magnetne kopče pojasa na sedištu ili tri različita umetka uz svako sedište, kako bi veličina umetka pratila rast bebe. Kinderkraft sedišta sadrže ISOFIX metod fiksiranja i top tether za dodatno učvršćivanje vrha sedišta, kako bi se sprečilo prevrtanje u slučaju čeonog sudara. Top tether ima istu funkciju kao potporna noga, odnosno dovoljno je da sedište poseduje jedan od pomenuta sva sistema zaštite od prevretanja. Kompanija takođe nudi povoljna sedišta po "starom" R44 standardu.

Ocene Kinderkraft sedišta na ADAC testovima su manje konzistentne, odnosno brend se poboljšava sa vremenom, tako da noviji modeli imaju dobre prosečne ocene od 2.3-2.4 (što niže to bolje). Kao što vidimo, ocene su za 5% slabije nego kod prethodna tri brenda, kod kojih je prosek 2.1-2.3, međutim vredi podsetiti da Kinderkraft nudi više dodataka i je reč o brendu koji je uspeo da pridobije veoma lojalne kupce, iako je uz njihova sedišta odrasla samo jedna generacija dece. Kinderkraft ima i tu prednost nad drugim proizvođačima što su mnoga sedišta dostupna u više boja i što poseduje vrlo transparenu garanciju od 25 meseci, uz korisničku podršku na srpskom i brojeve telefona u Srbiji.

Bez obzira za koji ćete se brend odlučiti najvažnije je da sedište bude kompatibilno sa vašim automobilom, što se pre svega odnosi na sistem fiksiranja. Ako nemate ISOFIX, to ne znači da treba kupiti najjeftinije sedište, jer na tržištu je i veliki broj kvalitetnih sedišta koja se vezuju pojasevima. Ako imate mali automobil ne kupujte sedišta velikih gabarita, pri čemu nisu sva 0-36 sedišta jednako velika, već ima manjih i većih. Jedna od najvećih dilema je da li kupovati kolica za bebe čiji se gorni deo skida i može se koristiti kao sedište za auto. Kao što smo napomenuli, to zvuči odlično, ali će se toliko kratko koristiti da ne opravdava investiciju, dok su na suprotnom kraju spektra 0-36 sedišta, kao sedišta koja su najisplativija. U njih se isplati i uložiti više novca, posebno ako planirate da sa detetom idete na duža putovanja.


Pročitaj više

Zanima Vas ova tema?
Želite da dobijate informacije o iskustvima korisnika na temu "Najbolja 0-36 auto sedišta za decu"?

Iskustva (0)


Trenutno nema iskustava na ovu temu


Napiši iskustvo na temu "Najbolja 0-36 auto sedišta za decu"