Svakodobro

Najbolji lekovi za spavanje

5 /

5

Iskustva.online

3

Iskustava

Blog "Najbolji lekovi za spavanje" je deo serijala na sajtu iskustva.online o preparatima i lekovima i dostupnim u Srbiji. Pre korišćenja bilo kog od navedenih lekova, neophodno je konsultovati se sa lekarom, jer lečenje nesanice najčešće zavisi od samih uzroka.

Gotovo svima se dešava da u određenom periodu života imaju problema sa snom, ne mogu da zaspe ili se bude umorni usled stresa na poslu, stresnih događaja u životu, ili određenih poremećaja, te se kao opcija nameću lekovi za spavanje. Stručnjaci procenjuju da oko 10% svetske populacije pati od hronične nesanice, dok je oko 40% ljudi nekada u životu iskusilo probleme sa akutnom nesanicom, koja može vremenom da izazove i ozbiljnije posledice. A u lečenju iste upravo pomažu lekovi za spavanje, ali i naravno promena životnih navika.

Iako se na internetu sreću brojna rešenja i saveti, u blogu odgovaramo na pitanje koji su to najbolji lekovi za spavanje.

Najbolji lekovi za spavanje

Fotografija autora Karolina Grabowska, Pexels

Šta je nesanica?

Iako medicina prepoznaje više od sto različitih poremećaja sna, nesanica se često definiše kao problem koji nastaje kod ljudi koji nisu u stanju da zaspe i spavaju bez prekida, barem tri noći tokom nedelje, duže od tri meseca, čime je narušeno njihovo svakodnevno funkcionisanje. Tako se podrazumeva da ljudi koji mogu da zaspe, ili se tokom noći često bude što ugrožava njihovu funkcionalnost, pate od nesanice.

Pod ovim pojmom se podrazumeva hronična nesanica, koja ako se ne tretira blagovremeno, može da prepraste u ozbiljnije poremećaje. S druge strane, ljudi koji povremeno pate od nesanice, a ne pripadaju grupi koju smo opisali uglavnom pate od akutne nesanice, koja najčešće prolazi sama od sebe, ali može da prepraste u insomniju ukoliko se ne promeni ritam života i ne krenu uzimati najbolji lekovi za spavanje, koji znatno pomažu u bobri protiv ovog stanja.

Koji su uzroci njenog nastanka?

S obzirom da je nesanica, odnosno insomnija, veoma složen poremećaj, uzroci nastanka mogu biti višestruki. Lekari navode da na pojavu nesanice mogu uticati organske bolesti, mentalna oboljenja, stil života, ili misaoni tok. Organske bolesti kao što su urođene srčane mane, Parkinsonova bolest ili demencija mogu da izazovu ozbiljnije poremećaje sna, odnosno hroničnu nesanicu. Na listi bolesti se još nalaze i nekontrolisani dijabetes, povišen krvni pritisak ili razni bolni sindromi i stanja.

  • Mentalna oboljenja kao što su šizofrenija, manija, ili mentalna anoreksija, a pre svega anskioznost i depresija mogu višestruko da izazovu poremećaje sna. Vlada mišljenje da brojni socijalni i psihološki problemi koji se povezuju i sa mentalnim oboljenjima mogu da izazovu prvo akutni, a zatim i hronični stres, koji dalje izaziva probleme sa nesanicom.
  • Stil života se često pripisuje kao jedan od glavnih uzročnika nastanka nesanice. Konstantna buka, stres na poslu ili poremećen ritam spavanja usled rada po smenama, mogu da naruše redovan san. Pored toga, intenzivne pishičke i fizičke aktivnosti pred odlaska u krevet, kao i kofein, nikotin ili alkohol pre spavanja mogu takođe da izazovu nesanicu. Ipak, stručnjaci ističu da stil života drugačije utiče na svakog čoveka, pa svi navedeni uzroci mogu na nekog da deluju opuštajuće i pomognu mu da zaspi, ili da ne deluju uopšte na njega.
  • Misaoni tok je još jedan od uzročnika nesanice, koji načešće deluje na ljude koji se pre spavanja prisećaju nemilih ili neprijatnih događaja, preispitaju svoje postupke ili razmišljaju o smislu života. Tok misli može često da muči i studente koji ne mogu da se uspavaju pre ispita.

Poteškoće koje izaziva nesanica

Ljudi koji pate od nesanice se suočavaju sa brojnim problemima koji mogu da utiču na kvalitet života i obavljenje svakodnevnih aktivnosti. Čak i akutna nesanica može da izazove razdražljivost ili teško funkcionisanje, čime se ugrožavaju odnosi sa drugim ljudi ili javlja nemogućnost obavljanja dnevnih zadataka na poslu.

Ukoliko nesanica potraje i pređe u hronični oblik, problemi i poteškoće postaju znatno ozbiljnije. Hronična nesanica može da smanji produktivnost, koncentraciju i pažnju i pritom intezivira depresiju. Nesanica može da utiče i na problem sa viškom kilograma, čime se povećava rizik od različitih oboljenja.

Ističe se činjenica da nesanica ne može da se dijagnostikuje ukoliko ne ispuni uslove sa početka teksta, i ako ne naruši kvalitet života, odnosno svakodnevne aktivnosti. Tako se nesanica ne dijagnostikuje i ne tretira hipnoticima kod ljudi koji povremeno ne mogu da zaspe, ili ljudi koji svesno, odnosno usled ogromnih obaveza ne dobijaju dovoljno sna.

Kako se leči?

Kada se dijagnostikuje nesanica, pristupa se daljem lečenju. Treba istaknuti da je lečenje nesanice individualno, pa zavisi od stanja svakog pacijenta ponaosob, ali i od samog uzroka nesanice. Zato se osobe kod kojih je dijagnostikovana nesanica najčešće upućuju kod psihijatra, koji na osnovu uzroka prepisuje dalju terapiju. Razlog je činjenica da se drugačije leči nesanica koja je uslovljena stresom, od nesanice uzrokovane psihičkim i fizičkim oboljenjima.

U odnosu na uzrok, nesanica se najbolje leči bihejvioralnom terapijom, kojom se uči o higijeni sna, zvaničnim medikamentima i lekovima, kao i alternativnim lekovima i biljnim preparatima, koji mogu na prirodan način da reše blaže oblike nesanice, bez rizika od nuspojava. S obzirom da su tema ovog bloga njabolji lekovi za spavanje, dajemo vam predloge iz nekoliko ralzičitih grupa lekova koji se često prepisuju i koji mogu da budu delotvorni kod problema sa snom.

Najbolji lekovi za spavanje - Naše preporuke

Kada su uzrok nesanice anksioznost ili akutni stres, najčešće se pristupa terapiji lekovima. Ove terapije najčešće traju kratko, kako bi vratio ritam sna u normalu, a kako pritom ne bi došlo do zavisnosti ili ozbiljniji posledica. Međutim, imajte na umu da kada su uzroci nesanice druga oboljenja, najčešće se pristupa lečenju uzroka, pa se samim tim prepisuju najbolji lekovi za spavanje koji leče konkretnu bolest.

Bez obzira na uzrok, svi lekovi za spavanje se mogu podeliti u nekoliko grupa. To su najčešće:

  1. Hipnotici i sedativi
  2. Prirodni lekovi
  3. Antihistaminici sa sedativnim dejstvom.

Svaka od ovih grupa deluje različito na pacijente, pa ćemo iz svake grupe predstaviti nekoliko najpoznatijih lekova koji dovode do poboljšanja, i koji se najčešće predlažu i prepisuju. Imajte na umu da jedan lek za spavanje može da deluje različito na dva pacijenta, pa dok neki primećuju poboljšanja brzo, kod nekih ne deluju čak ni veće doze. To je još jedan od razloga da uvrstimo više preporuka koje bi mogle da vam pomognu.

1. Hipnotici i Sedativi - lekovi za spavanje koji pomažu u lečenju nesanice

Medikamentno lečenje nesanice podrazumeva primenu hipnotika i sedativa iz grupe benzodiazepina. Ovi lekovi za spavanje se koriste još od 60-ih godina prošlog veka, i u ovu grupu spadaju lekovi midazolam, nitrazepam, brotizolam, triazolam, lorazepam a njihova imena se razlikuju u odnosu na proizvođača. Hipnotike i sedative prepisuje isključivo lekar, i to samo kada dijagnostikuje nesanicu, odnosno ona ugrozi normalnu funkcionalnost paicjenata.

Hipnotici i sedativi u lečenju nesanice imaju depresorno dejstvo na centralni nervni sistem (CNS). Oni dovode do snižavanja budnosti, odnosno imaju umirujući psihološki efekat. Ovi lekovi u većim dozama imaju uspavljujuće, a u preterano velikim mogu imati i štetno dejstvo, pa treba biti obazriv u upotrebi.

Velika prednost ovih lekova za spavanje jeste ta što skraćuju vreme ulaska u sanprodužavaju vreme trajanja sna i u najvećem broju slučajeva su delotvorni. Međutim, oni menjaju fiziološki izgled sna jer skraćuju deo sna kada se mozak najviše odmara, odnosno skraćuje se REM faza sna.

Kao takvi, oni nisu ozbiljno rešenje problema nesanice, nego samo kratkoročno rešenje. Takvoj tvrdnji doprinose i činjenice da sedacija traje i nakon upotrebe, odnosno u periodu posle buđenja, a poseban oprez se ističe na mogućnost javljanja fizičke zavisnosti kod dugotrajne upotrebe.

Pacijenti vremenom razvijaju toleranciju na hipnotike, zbog čega se javlja potreba za povećanjem doza, a samim tom i javljanja zavisnosti. Zbog toga terapiju, odnosno njen početak, trajanje i kraj, treba strogo da prati lekar, kako bi se izbegli simptomi apstinencijalne krize.

1.1. Flormidal – lek za spavanje koji leči ozbiljne probleme sa nesanicom

Ovaj hipnotik Flormidal sadrži aktivnu supstancu benzodiazepin midazolam, i svrstava se u grupu hipnotika koja se zove midozolam. Aktivni sastojak se vezuje za benzodiazepinske receptore u CNS-u i blokira reflekse koji idu preko retikularne formacije u produženoj moždini. Ovaj lek prepisuje lekar samo kada se dijagnostikuje nesanica, a terapija traje pod strogom kontrolom.

Kao takav, lek deluje umirujuće (sedativno) i uspavljujuće (hipnotičko). Pored toga, lek sprečava ili prekida epileptične napade i smanjuje mišićni tonus. Sa terapijskog stanovišta, značajno je da sedativni i hipnotički efekti nastupaju brzo i traju relativno kratko.

Ističe se činjenica da je Flormidal stabilan u vodenom rastvoru, pa se može se primenjivati intramuskularno, intravenski, rektalno i kao kontinuirana intravenska infuzija. To je i razlog što ovaj lek deluje veoma brzo, a pritom dejstvo traje kratko, pa ujutru nema simptoma ošamućenosti.

Međutim, kao najveći nedostaci leka Flormidal se ističu nuspojave kao što su pojava tolerancije, zavisnost, intenziviranje simptoma, gubitak pamćenja i paradokaslne reakcije. Tako pacijenti koji uzimaju lek duže nego što je to preporučeno mogu vremenom da razviju zavisnost, javlja se tolerancija organizma, ili intenziviraju simptomi.


1.2. Lorazepam – Sedativ za spavanje i nesanicu

Lorazepam je sedativ koji sadrži istoimenu aktivnu supstancu i pripada grupi benzodiazepina. Iako je ovo anksiolitik, odnosno sedativ, koji se primarno koristi u lečenju teškog anksioznog poremećaja koji dovodi do onesposobljenosti ili neprihvatljivog stresa, može da se koristi i u lečenju nesanice, onda kada je njen uzrok teški anskiozni poremećaj.

Kao i Flormidal, ovaj lek isključivo prepisuje lekar nakon dijagnostikovanja nekog od problematičnih stanja, i ne sme se nikako koristiti na svoju ruku. Dejstvo leka olakšava delovanje glavnog inhibitornog transmitera, i već u malim dozama izaziva popuštanje psihičke napetosti, stabilizuje vegetativni nervni sistem i povoljno utiče na najrazličitije psihosomatske reakcije.

S obzirom da pripada grupi benzodiazepina, ovaj lek se koristi samo kao deo kratkotrajne terapije. Dužom upotrebom se razvija tolerancija na lek, čime se javlja potreba za korišćenjem većih doza kako bi se primetilo dejstvo. Korišćenjem većih doza se javlja zavisnost, gde je potrebno povremeno smanjivanje doze. Naglim ukidanjem se javljaju simptomi apstinencijalne krize, kao što su glavobolja, bol u mišićima, uznemirenost, napetost, depresija, vrtoglavica, mučnina, proliv, gubitak apetita i drugi.

1.3. Sanval – Noviji hipnotik za nesanicu

Sanval je relativno nov hipnotik koji sadrži aktivnu supstancu zolpidem tartrat koja hemijski pripada imidizopiridinima. Aktivna supstanca deluje slično kao i benzodijazepini, međutim zolpidem deluje selektivno samo na omega receptore, pa nema sedativno dejstvo tokom dana.

Za lek Sanval je karakteristično da se brzo apsorbuje iz želudačno-crevnog trakta, ali stručnjaci opominju da hrana može da uspori apsorpciju. Zbog toga se preporučuje da se lek uzima pred spavanje, sa većim količinama vode. Ipak, njegovo brzo dejstvo i vreme apsorcije mu omogućava da ne izaziva sedaciju tokom dana, odnosno nakon buđenja, pa treba obezbediti makar osam sati sna.

Međutim, i ovaj lek prepisuje lekar za kratkotrajno lečenje nesanice , u situacijama kada nesanica onesposobljava ili predstavlja ozbiljan problem za pacijenta. Lek za spavanje se izdaje isključivo na recept, a terapija izvodi pod strogom kontrolom lekara.

Kao i kod ostalih hipnotika, i kod leka Sanval postoji rizik od razvoja tolerancije, odnosno zavisnosti i intenziviranja simptoma. Ukoliko je probem sa nesanicom prisutan 7 dana nakon početka terapije lekom, treba zatražiti pomoć lekara, jer postoji verovatnoća da je neko drugo oboljenje uzrok insomnije.


1.4. Cerson – Hipnotik za nesanicu i anksioznost

Lek Cerson sadrži aktivnu supstancu nitrazepam, koja je derivat benzodiazepina. Osnovni efekat je hipnotički, a poseduje i anksiolitička, antikonvulzivna i miorelaksantna svojstva. Kao takav, ovaj lek se koristi u lečenju samo teških, onesposobljavajućih poremećaja, kao i kod osoba koje su izložene ekstremnoj uznemirenosti, brizi, konfliktu, umoru i stresu.

Nakon oralne primene Cerson se dobro i brzo apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta, i brzo apsorbuje u CNS. Zbog toga se maksimalno hipnotičko dejstvo dostiže već nakon 90 minuta. Međutim ,ovaj lek prolazi kroz placentnu barijeru i izlučuje se u majčino mleko, zbog čega nije pogodan za trudnice i dojilje.

Kao i kod ostalih hipnotika, ove lekove za spavanje ne bi trebalo koristiti duže od dve nedelje. Ukupna terapija, uključujući i postepeni prestanak i smanjenja doza ne bi trebalo da traje duže od mesec dana. U suprotnom, može doći tolerancije organizma, a povećanjem doza i do zavisnosti. Na početku terapije, a sve do uspostavljanje normalnih doza, lek može izazvati pospanost, dezorijentiranost, smetenost, slabost, glavobolju, vrtoglavicu, ataksiju i smetnje vida. Međutim, ove nuspojave vremenom slabe ili potpuno nestaju, što je rezultat privikavanja organizma.

2. Prirodni lekovi i preparati u lečenju nesanice

Ljudi koji pate od akutnih oblika nesanice, odnosno ne spadaju u grupu gde nesanica traje dugo i narušava normalno fukcionisanje, najčešće biraju prirodne preparate i lekove. Njihova najveća prednost je to što ne izazivaju neželjene posledice kao što su zavisnost, dnevna sedacija, tolerancija ili kontraefekte, odnosno intenziviranje simptoma. Ovi preparati u svom sastavu imaju prirodne supstance kao što je valerijana, koja pomaže konzumentima da zaspe, dok su danas sve popularniji oni koji prirodnim putem pospešuju stvaranja hormona.

Iako su ovi lekovi potpuno bezbedni i pružaju još i niz drugih prednosti u odnosu na hipnotike i sedative, iskustva konzumenata pokazuju da ne moraju uvek da budu delotvorni. Zato ne čude komentari na internetu gde ljudi nisu primetili nikakvo dejstvo nakon uzimanja leka. Ipak, stiče se utisak da ih i dalje bira veliki broj ljudi koji strahuju od nuspojava, a koji žele da se opuste i zaspe na što prirodniji način.

2.1. Persen – Prirodni lek za spavanje na bazi valerijane

Lek Persen je prirodni preparat koji sadrži kombinaciju suvog korena valerijane, ekstrakta lista matičnjaka i nane. Biljka Valeriana officinalis sadrži valepotrijate, koji imaju blago anksiolitičko i hipnotičko dejstvo. Zbog toga se ovaj lek preporučuje za ublažavanje simptoma blagog psihičkog stresa i kao pomoć kod nesanice.

S obzirom da u sastav leka ulaze biljke, najveća prednost je to što ne izaziva nuspojave kao što su zavisnost ili dnevnu sedaciju. Ipak, ističe se da ove biljke imaju blago dejstvo, pa mogu da pomognu samo kod blažih proremećaja sna i oblika nesanice.

Persen se preporučuje adolescentima starijim od 12 godina i odraslima, a kada se koriste kod problema sa nesanicom, 3-4 tablete treba uzeti pola sata do sat vremena pre spavanja. Iako su nuspojave retke, treba poštovati dnevne doze, jer prekoračenje može uzrokovati bezopasne simptome kao što su umor, grčevi u stomaku, vrtoglavica, tremor ruku i proširenje zenica. S obzirom da u sastavu leka ulazi i ekstrakt suvog lista nane, ne preporučuje se pacijentima koji imaju problema sa gorušicom, kamen u žuči ili druga oboljenja žučne kese i žučnih puteva.


2.2. Melatonin tablete – Prirodni lek sa melatoninom

Melatonin je hormon koji telo luči tokom noći i koji regulište san, odnosno pospešuje uspavljivanje i garantuje čvrst san. Međutim, vremenom lučenje hormona slabi, zbog čega se često javljaju problemi sa nesanicom. Zbog toga su sve popularnije postale i Melatonin tablete, koje se preporučuju kod hronične ili akutne nesanice, starijim osobama, osobama sa poremećenim ritmom spavanja, za prevenciju džet-leg efekta i kod nesanice izazvane apstinencijalnom krizom tokom odvikavanja.

Najveća prednost ovog prirodnog preparata je to što ne izaziva zavisnost, pa može da se koristi duži vremenski period. Preparat još ne izaziva dnevnu sedaciju, ali treba biti oprezan pri doziranju. Preparat najčešće dolazi u dozama od 1 mg koja se uzima pred spavanje, što je po mišljenju mnogih dovoljno za blaže poremećaje sna, ali ne mora da deluje kod ozbiljnijih oboljenja.

Iskustva su pokazala da prekoračenje doza može da izazove ozbiljniju ošamućenost i dezorijentiranost ujutru, odnosno glavne simptome od kojih ljudi koji biraju prirodne preparate žele da pobegnu. Ističe se činjenica da preparat nije preporučen trudnicama, dojiljama i osobama mlađim od 18 godina.

2.3. 5 HTP + SAMe STRESS & MOD (Hormon sreće u tableti) – Prirodni preparat za nesanicu, stres i anksioznost

Pored preparata sa prirodnim sastavom, danas se u lečenju nesanice sve češće koriste i preparati koji podstiču stvaranje seratonina u telu. Jedan od njih je 5 HTP + SAMe Stress and Mod preparat, koji se preporučuje u lečenju blažih oblika nesanice, i to najčešće kada su uzrok stres i anksioznost.

Ovaj lek sadrži supstance 5 HTP i SAMe, koje učestvuju u sintezi seratonina, pa se često reklamira i kao “Hormon sreće u tableti”. Važan deo sastava čine i vitamini B6 i B12, magnezijum i insitol. Tako celokupna kombinacija može da poboljša raspoloženje i samim tim utiče na regulisanje sna.

Ipak, proizvođač napominje da je najčešće potrebno oko 7 dana kako bi se primetili prvi rezultati, što i potrvđuju ljudi koji nisu primetili nikakvo dejstvo jedne tablete. Međutim, ljudi često biraju ovaj preparat jer nema rizika od neželjenih pojava kao kod hipnotika i sedativa , a pritom može da se kupi u skoro svakoj apoteci, ali po nešto višoj ceni u odnosu na ostale prirodne preparate koje smo uvristili na listu.


2.4. Biljne kapi za spavanje – Josif Pančić

Pored različitih prirodnih suplementa, lekova i preparata, u lečenju blažih oblika nesanice se često koriste i kapi. Jedne od njih su Biljne kapi za spavanje instituta “Dr Josif Pančić” u čiji sastav ulaze tinkture biljaka angelike, kamilice, lavande, odoljena, hmelja, majorana i matičnjaka. U narodnoj medicini je već dugo poznato umirujuće dejstvo ovih biljaka.

Zato se Biljne kapi za spavanje – Josif Pančić preporučuju kada su uzrok nesanice anskioznost, nervna napetost ili osećaj straha. Njihovo dejstvo bi trebalo da omogući lak i miran san, a kao najveća prednost se ističe to što ne izazivaju zavisnost pa u lečenju nesanice mogu da se koriste i do mesec dana u kontinuitetu.

Kao i ostali prirodni preparati, ove kapi se najčešće koriste kod blažih oblika nesanice, i to 20-30 kapi neposredno pre spavanja. U slučaju ozbiljnijih problema, može se upotrebiti i jedna puna kafena kašika. Iako ovi prirodni sastojci ne izazivaju ozbiljnije nuspojave, proizvođač napominje da u sastav ulazi i alkohol, pa se ne preporučuju deci, trudnicama i dojiljama. Kao alternativu, prozivođač preporučuje čaj od cvetova kamilice, matičnjaka i lavande.

3. Antihistaminici u lečenju nesanice

Iako smo o antihistaminicima opširnije govorili u blogu „Najbolji lekovi protiv alergije“, što je i njihova primarna upotreba, stariji H1 antihistaminici prve generacije nisu delovali selektivno samo na H1 receptore, već su trpeli receptori za 5-hidroksitriptamin (5-HT), alfa1-adrenergički receptori i muskarinski receptori, kako periferno, tako i u centralnom nervnom sistemu (CNS).  Zbog toga je kod ovih lekova sedativno dejstvo bilo gotovo neizbežno, zbog čega su ih lekari sve češće predlagali u lečenju kratkotrajne nesanice, dok su ih u borbi protiv alergija zamenili noviji antihistaminici.

Međutim, kada se koriste u lečenju nesanice, telo može brzo da razvije toleranciju na ove lekove, pa se ne preporučuju kao dugoročno rešenje. Pored toga, sedacija nastupa brzo i može da utiče  na dnevne aktivnosti, pa se preporučuje upotreba pred spavanje. Iako nisu prvi izbor u lečenju nesanice pre svega zato što je sedacija deo nuspojava, predstavljamo vam nekoliko preporuka.

3.1. Dramina – Lek za mučninu u lečenju nesanice


Lek Dramina je antihistaminik koji sadrži dimenhidrinat, koji prvenstveno ima antiemetičko dejstvo, odnosno koristi se kod bolesti kreanja, kao što su mučnina pre putovanja ili kod morske bolesti. Ovo je antihistaminik prve generacije, što znači još deprimira CNS, ima antiemetsko, antihistaminsko i lokalno anestetsko delovanje.

Iako se ovaj lek ne preporučuje deci mlađoj od 5 godina i najčešće se koristi kod spomenutih problema, zbog sedativnog dejstva neki ljudi ga koriste i u lečenju kratkotrajnih oblika nesanice. Iako je sedativno dejstvo deo nuspojava leka, ljudi su otkrili da kada popiju jednu tabletu sat vremena pre odlaska na spavanje, može da im pomogne da lakše utonu u san.

Kao i hipnotici, ovaj lek može da izazove dnevnu sedaciju ukoliko se pije tokom dana, a alkohol može dodatno da pojača sedativno dejstvo. Međutim, za razliku od hipnotika, ovaj lek ne izaziva zavisnost, ali može doći do pojave tolerancije organizma, zbog čega se ne preporučuje da upotreba traje duže od 5 dana. Kao takav, može biti efikasan u lečenju povremenih nesanica, ali ne bi trebalo da bude glavno sredstvo.


3.2. Doksilamin – Antihistaminik u lečenju nesanice

Lekovi koji sadrže aktivni sastojak Doksilamin su takođe H1 antihistaminici prve generacije, koji se uz vitamin B6, koriste u lečenju jutarnjih mučnina tokom trudnoće, ili kod simptoma alergije kao što su alergijski rinitis ili koprivnjača. Međutim zbog svog neželjenog dejstva na CNS, lekovi sa ovim sastojkom imaju i sedativno dejstvo.

Ovaj lek dolazi u različitim oblicima, odnosu vidu tableta, kapi i sirupa, pa mogu da ga koriste različite grupe pacijenata. Ipak, u lečenju problema sa nesanicom ga najčešće koriste odrasli, i to u dozi od 25 mg, dok je kod ozbiljnijih poremećaja dozvoljena i dnevna doza i do 50 mg. Kao i ostali lekovi za spavanje, uzima se oko sat vremena pred odlaska u krevet, kako bi se izbegla dnevna sedacija.

S obzirom da postoje različiti uzroci nesanice, ističe se činjenica da ovaj lek ne mora nužno pozitivno da deluje u lečenju. Iako ne izaziva zavisnost, telo brzo razvija toleranciju na lek, pa bi terapija u lečenju nesanice trebala da bude što kraća. Lek može da ima nepredvidivo neželjeno dejstvo kada se uzima sa alkoholom ili psihoaktivnim supstancama.

3.3. Ciklazin – Još jedna alternativa

Lekovi koji sadrže Ciklazin su takođe antihistaminici prve generacije koji se pretežno koriste u lečenju mučnine, vrtoglavice i morske bolesti kao i jutarnjih mučnina u trudnoći, ali koji zbog svog neselektivnog dejstva mogu da utiču na CNS i izazovu pospanost. Zbog toga su ovi antihistamainici takođe našli primenu u lečenju kratkotrajnih problema sa nesanicom, jer su u svojoj primarnoj primeni zamenili noviji antihistaminici.

Kada se unese u organziam, Ciklazin deluje veoma brzo, već nakon 30 ak minuta, a njihovo dejstvo je primetno nakon 1-2 sata. Zbog toga se preporučuje da se i ovaj lek za spavanje popije oko sat vremena pre odlaska u krevet. Kao nuspojava se javlja sedativno dejstvo koje konzumentima pomaže da utonu u san, ali se zbog dnevne sedacije ne preporučuje uzimanje tokom dana.

Kao i kod ostalih antihistaminika u lečenju nesanice, najveća prednost je to što ne izazivaju zavisnost. Međutim, telo vremenom razvija toleranciju, pa nemaju izraženo dejstvo. Zbog toga se preporučuju samo u kratkotrajnoj terapiji povremene nesanice, a ako ona naruši funkcionalnost, treba zatražiti pomoć lekara.


Pročitaj više

Zanima Vas ova tema?
Želite da dobijate informacije o iskustvima korisnika na temu "Najbolji lekovi za spavanje"?

Iskustva (3)

Najbolji mogući lek za nesanicu je leponex on je mnogo jači i od flormidala za koji ste naveli kao najjači. Leponex imate od (25),50,100 i 200mg i deletvoran je i bitno je da čim ga popijete legnete jer ako preskočite nekako dejstvo toliko vam otvori apetit i potrebu za hranu koju nikada nisam doživeo da pojedem veknu hleba sa rudom suvog vrata i posle toga pola lonca pasulja bez hleba i pola tegle nutele i onda sam zaspao! Znači čim ga popijete lezite i zaspaće te 100%u roku od 15-20minuta! Ne bih ga nikome preporučio jer ujutru prvih par sati ste opijeni toliko da ne možete funkcionisati

Da li vam je ovaj tekst koristio?

27

14

28.07.2022. 14:41:34

Flormidal stvara crne rupe i gubitak pamćenja! Mnogi ga zloupotrebljavaju mrveći ga i ušmrkavaju i dožive vantelesna iskustva i još što šta! A spomenuo sam leponex koji može da se puši preko alu folije i zovu ga još i gipsy dop(romski heroin) te lekove u glavnom dele u zatvorima kao lek za sve od obične glavobolje do bolove izazvane rakom ili kamenom u bubregu jer kada popijete jedan leponeks boli vas "uvo" što vas boli glava!

Da li vam je ovaj tekst koristio?

22

14

28.07.2022. 14:49:09

Najbolji lek je kanabis sa sto vise cbda!!!

Da li vam je ovaj tekst koristio?

17

3

23.08.2023. 01:15:29

Napiši iskustvo na temu "Najbolji lekovi za spavanje"