Svakodobro

Foster pumpica iskustva

Iskustva su prikupljena od korisnika iz država: Srbija, Hrvatska

Opšta ocena korisnika: Korisnici su uglavnom zadovoljni, mada ima i negativnih komentara

Iskustva korisnika koji upotrebljavaju Foster pumpicu prilično variraju, jer je reakcija na ovaj lek kod svake različita, ali komentari koje učesnici u internet diskusijama razmenjuju uglavnom su pozitivni. Mnogi korisnici izveštavaju o poboljšanju simptoma astme, kao što su otežano disanje, kašalj i gušenje, nakon početka upotrebe Foster pumpice. Tvrde da ona može pomoći u smanjenju učestalosti i ozbiljnosti astmatičnih napada. Kao i kod svih kortikosteroida, dugotrajna upotreba flutikazona može izazvati sistemski apsorpciju leka i moguće nuspojave, poput smanjenja gustine kostiju (osteoporoza), povišenja krvnog pritiska, poremećaja sna, promene raspoloženja ili povećanja telesne težine.

Šta je astma i kakvi su njeni simptomi?

Simptomi astme mogu varirati od osobe do osobe i razlikovati se u intenzitetu i učestalosti. Takođe, simptomi se mogu pogoršati ili poboljšati tokom vremena ili pod uticajem različitih okidača. Astma je hronična zapaljenska bolest disajnih puteva koja dovodi do suženja disajnih puteva, povećane osetljivosti na određene okidače i produženih perioda otežanog disanja. Otežano disanje je jedan od glavnih simptoma astme. Pacijent može imati osećaj nedostatka vazduha ili poteškoće u disanju, posebno tokom fizičke aktivnosti ili u toku noći. Kašalj je čest simptom astme, posebno tokom noći ili rano ujutru. Kašalj može biti suv ili praćen izbacivanjem sluzi iz pluća. Pacijent takođe može osećati stezanje u grudima, što može uzrokovati nelagodu ili bol prilikom disanja. Šištanje prilikom disanja je još jedan čest simptom astme. Ovi zvukovi mogu biti prisutni tokom izdisaja i ukazivati ​​na suženje disajnih puteva. Osobe koje imaju astmu mogu doživeti napade astme, periodična pogoršanja simptoma koji se javljaju iznenada i brzo se pogoršaju. Napadi mogu biti izazvani različitim faktorima, uključujući alergene, infekcije, fizičku aktivnost ili izloženost iritantima.Simptomi astme često mogu biti izraženiji tokom noći ili rano ujutru, što može ometati normalan san.

Lečenje astme obično uključuje kombinaciju lekova, promena životnog stila i upravljanje okidačima kako bi se kontrolisali simptomi i sprečili napadi astme.Inhalirani kortikosteroidi su osnovni lekovi za kontrolu upale u disajnim putevima kod osoba sa astmom. Ovi lekovi se redovno koriste kako bi se smanjila inflamacija i sprečili astmatični napadi. Primeri uključuju flutikazon, budezonid, mometazon i ciklesonid. Bronhodilatatori su lekovi koji šire disajne puteve i olakšavaju disanje. Dugodelujući beta-2 agonisti (LABA) i kratkodelujući beta-2 agonisti (SABA) su dva glavna tipa bronhodilatatora koji se koriste za lečenje astme. Oni pomažu u olakšanju simptoma kao što su otežano disanje, kašalj i stezanje u grudima. Za lečenje astme koriste se i kombinovani inhalatori koji sadrže i inhalirane kortikosteroide i dugodelujuće beta-2 agoniste, što omogućava kontrolu simptoma astme i smanjenje upale disajnih puteva u jednom inhalatoru.

Lek Foster protiv astme

Foster je kombinovani inhalator koji se koristi za lečenje astme i hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP). Sadrži dva aktivna sastojka, flutikazon furoat (kortikosteroid) i formoterol fumarat dihidrat (bronhodilatator). Ovi lekovi zajedno pomažu u kontroli simptoma astme i HOBP tako što smanjuju upalu u plućima (flutikazon) i opuštaju mišiće disajnih puteva (formoterol), olakšavajući disanje. 

Flutikazon furoat je sintetički kortikosteroid koji se često koristi kao inhalirani lek za kontrolu upale u disajnim putevima kod osoba sa astmom i hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP). On ima antiinflamatorno dejstvo koje pomaže u smanjenju otoka i upale u disajnim putevima, čime se sprečava ili umanjuje pojava simptoma astme i HOBP. Flutikazon furoat se može koristiti kao samostalni inhalirani lek ili u kombinaciji sa drugim lekovima, poput dugodelujućih beta-2 agonista (LABA), kako bi se postigao bolji terapijski efekat. U kombinaciji sa LABA, flutikazon furoat može pružiti dodatnu kontrolu simptoma astme i smanjiti rizik od pogoršanja. Kada se inhalira, flutikazon furoat deluje lokalno na sluznicu disajnih puteva, smanjujući upalu i osetljivost na alergene ili iritante. Formoterol fumarat se obično koristi kao dodatak inhaliranim kortikosteroidima (ICS) za kontrolu simptoma astme, posebno kod osoba čija astma nije adekvatno kontrolisana samo ICS lekovima. Kombinacija formoterola fumarata i ICS-a može pružiti bolju kontrolu simptoma astme, smanjiti učestalost astmatičnih napada i poboljšati kvalitet života osoba sa astmom. Važno je napomenuti da formoterol fumarat nije namenjen za hitno olakšanje akutnih napada astme. Za hitno olakšanje simptoma astme, preporučuju se kratkodelujući beta-2 agonisti (SABA), poput salbutamola ili terbutalina. Lek Foster dolazi u vidu rastvora za inhalaciju, pod pritiskom. Foster inhalator se obično koristi kao redovna terapija za kontrolu astme, ali se takođe može koristiti za ublažavanje simptoma astme kod akutnih napada.

Kako se koristi Foster pumpica?

Pacijenti koji upotrebljavaju Foster pumpicu, napominju da uvek treba voditi računa o datum isteka leka u Foster pumpici. Preporuka je da se inhalator nekoliko puta protrese, kako bi se ravnomerno rasporedio lek unutar Foster pumpice. Pacijent koristi pumpicu dok stoji ili sedi uspravno. Zatim treba da udahne duboko, izdahne potpuno da bi oslobodio pluća od vazduha. Foster pumpica se drži vertikalno, sa prstom na okidaču. Nastavak za usta (usnik) treba staviti u usta, tako da kontejner bude okrenut prema gore. Nastavak za usta ne sme da se grize, već oko njega treba zatvoriti usne tako da bi se stvorila zaptivena veza. U trenutku kada se pritisne okidač s gornje strane, treba udahnuti polako i duboko, mada neki korisnici ističu da im značajnije pomaže kad udahnu lek  brzo i snažno. Lek se udiiše isključivo na usta. Pacijent nastavlja duboko da udiše dok broji do 3 ili 5, kako bi osigurao da lek dospe do disajnih puteva. Nakon što udahne lek,  pacijent zadržava dah na nekoliko sekundi (obično 10 sekundi) kako bi se lek apsorbovao u disajne puteve. Izdiše polako i potpuno, istiskujući vazduh iz pluća koliko god je moguće. Ako je potrebno,  proces inhaliranja se ponavlja još jednom, u skladu sa uputstvima lekara. Nakon upotrebe, Foster pumpicu treba dobro očistiti suvom krpom, kako bi nastavak za usta bio čist. Takođe, preporuka je da pacijent toplom vodom ispere usta i ispljune,  ne bi li uklonio eventualni preostali lek. Ako je potrebno uzeti još jedan udah, Foster pumpica se drži u uspravnom položaju otprilike pola minuta, a zatim se svi koraci ponavljaju.

Foster pumpica - neželjena dejstva

Kao i sa drugim inhalacionim lekovima, i kod Foster inhalatora postoji rizik od pogoršanja gubitka daha i zviždanja u plućima neposredno nakon upotrebe.Ovaj simptom zove se paradoksalni bronhospazam. U tom slučaju, odmah treba prestati sa upotrebom leka Foster. Odmah treba  upotrebiti svoju pumpicu sa brzodjelujućim lekom koji odmah olakšava disanje da bi se ublažili simptomi gubitka daha i zviždanja u plućima. Potrebno je bez odlaganja javiti se lekaru. Česta neželjena dejstva su gljivične infekcije usta i grla ,glavobolja, promuklost, upala grla upala pluća (kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća), temperatura, groznica, pojačano lučenje sluzi, pojačani kašalj ili pogoršanje problema sa disanjem, kada se obavezno treba javiti lekaru.Neki pacijenti se žale da im je ustanovljena takozvana "masna jetra", u periodu korišćenja Foster pumpice, ali to su vrlo retki slučajevi. Na nekim forumima, korisnici ističu da su Foster pumpicu koristili oko dva meseca i da nisu osećali nikakva poboljšanja.

Ipak, kod nekih korisnika, inhalacija formoterola može pružiti brzo olakšanje disanja tokom akutnih napada astme, jer formoterol ima brži početak delovanja u poređenju sa drugim lekovima. Najčešći razlog zbog koga lek Foster nema očekivano dejstvo je nepravilna upotreba inhalatora, uključujući nedostatak koordinacije prilikom pritiska na inhalator ili inhaliranje leka, što može dovesti do nedovoljnog unošenja leka u pluća.

FOSTER PUMPICA - PREDNOSTI:

  • jednostavna upotreba
  • dostupna u svim bolje snabdevenim apotekama
  • na ovaj način, lek se brže apsorbuje

FOSTER PUMPICA - NEDOSTACI:

  • neki korisnici ne koriste pumpicu pravilno, pa rezultati izostaju

Pročitaj više

Iskustva (0)


Trenutno nema iskustava na ovu temu


Napiši iskustvo na temu "Foster pumpica"


Blog

Najčitanije sa našeg bloga

Zašto nisu dobri kortikosteroidi?

Zašto nisu dobri kortikosteroidi?

Kortikosteroidi su grupa lekova koji se često koriste u medicini za lečenje različitih stanja, uključujući upalu, autoimune bolesti, alergije i astmu. Iako su kortikosteroidi moćni lekovi, oni izazivaju niz nuspojava i dugoročnih posledica koje mnogi ljudi ne razumeju. Ovi lekovi mogu imati negativne posledice na kosti, kardiovaskularni sastav, kožu i psihu, pa je važno preduzeti niz opreza pred stamu terpaiju. U ovom blogu ćemo razmotriti neke od glavnih razloga zašto kortikosteroide treba u...

Pročitaj više
Pogledaj sve blog stranice