Kakva su iskustva sa procedurama kad neko umre – šta je važno znati?

Činjenica je da su smrtni ishodi veoma bolni, teški i ne mogu se lako prevazići, niti u kratkom vremenskom periodu, što se, naravno i ne očekuje kada su u pitanju drage i bitne osobe. Kako se radi o teškim i često neočekivanim situacijama, stres je kontinuiran, neodložan i osećaj teskobe neopisiv i nezamisliv.

 Kakva su iskustva sa procedurama kad neko umre – šta je važno znati?

Ipak, i u moru suza, teškoće i loših osećanja, važno je biti pribran i realizovati sve potrebne aktivnosti na odgovarajući način. Jednostavno, postoji procedura kada neko umre, koja se mora sprovesti i u administrativnom, kao i u smislu organizovanja sahrane i ispraćaja pokojnika na večni počinak. Sa tog aspekta, izuzetno se razlikuje procedura kad neko umre u svojo zemlji, i kada smrt nastupi u inostranstvu.

Koji su neophodni koraci kada nastupi smrt osobe iz okruženja?

Nije lako skupiti dovoljno snage, hrabrosti i preuzeti sve poslove u vezi sa procedurom sahrane pokojnika, kao i završavanjem potrebnih administrativnih poslova. Prvenstveno, procedura kada neko umre podrazumeva prijavljivanje nadležnim organima jedinice lokalne samouprave za izradu izvoda iz knjige umrlih, na osnovu lekarske ili bolničke dokumentacije. 

Takođe, bitno je organizovati sahranu, ali pre toga obezbediti grobno mesto u preduzeću koje se bavi izdavanjem i održavanjem groblja. To je često investicija, ali je deo procedure koja se realizuje u ovako teškim trenucima, kao i zakazivanje termina kod sveštenika za održavanje sahrane. Pitanje izrade umrlica, određivanja satnice sahrane i drugih poslova, često zavisi od prevoza pokojnika, kao i rešavanja administrativnih procedura nakom smrti osobe. Svakako, ono što je ključno i utiče u najvećoj meri na obim poslova koji se moraju završiti efikasno i u kratkom intervalu, jeste da li je osoba umrla u svojoj zemlji ili inostranstvu. 

Procedura kada neko umre u inostranstvu – angažovanje pomoći

Osnovne aktivnosti od kojih se sastoji procedura kada neko umre u zemlji, razlikuje se kada se radi o inostranstvu. U stranoj zemlji glavno jeste pitanje sređivanja potrebnih papira, odnosno dokumentacije, potrebne pogrebne opreme i najvažnije od svega – prevoza pokojnika na siguran, bezbedan i efikasan način. Kada neko umre u inostranstvu, a sahranjuje se u svojoj zemlji, bitno je da se organizuje brz i jednostavan prevoz i reše administrativna pitanja. 

U tom smislu, značajno će pomoći angažovanje međunarodnih pogrebnih preduzeća, uz koje će svaka aktivnost biti lako realizovana, a procedura kad neko umre jednostavna. Uz dostupnost od 24 sata dnevno, hitne dolaske po pozivu, profesionalno osoblje i iskusne vozače, kao i inovativan i bezbedan vozni park, procedura kad neko umre biće znatno olakšana, i što je danas veoma važno – bez stresa i tenzije oko poziva, zakazivanja i završetka potrebnih poslova. To znači, da je u današnjem vremenu za koje je karakteristično mnogo obaveza i nedostatak slobodnog vremena, pravi izbor angažovanje preduzeća koja se bave pogrebnim uslugama u zemlji, ali i inostranstvu.

Pogrebne usluge koje se pružaju efikasno i na kvalitetan način

Mnogo je razloga iz kojih je pomoć u slučaju smrti bliske osobe ne samo potrebna, nego i neizostavna za veliki broj ljudi. Pored porodice, prijatelja i okruženja, neophodno je obezbediti i profesionalnu pomoć za jednostavniju organizaciju prevoza pokojnika i sahrane. Konkretno, preduzeće za pogrebne usluge pružiće podršku u teškim trenucima, tako što će preuzeti na sebe sve poslove u vezi sa administracijom, kao što je izrada umrlica i rešavanje dokumentacije u inostranstvu, ali i izraditi cvetne bukete, organizovati duvački orkestar i sve drugo što je potrebno za planiranje sahrane. 

Ukoliko članovi porodice pokojnika žele fotografisanje, ili snimanje, što je manje zastupljeno u našoj zemlji ali ne i nezvodljivo, profesionalna pogrebna preduzeća obezbediće i ispuniti ovakva očekivanja. Takođe, još nešto što je važno, jeste kupovina potrebnih crnih odevnih predmeta, a sve od toga može se pronaći u domenu pogrebnih usluga. To znači, da jedno preduzeće pruža kompletnu podršku kada je u pitanju procedura kad neko umre, bilo da se radi o zemlji, ili inostranstvu.

Kakva su iskustva sa procedurama kad neko umre – šta je važno znati?

Procedura kad neko umre može biti veoma jednostavna, ali i izuzetno složena ukoliko se radi o inostranstvu, i potrebi da pokojnik bude sahranjen u svojoj zemlji. Kako to povlači obimnu papirologiju, iščekivanje i samim tim i troškove, uvek je prednost potražiti profesionalnu pomoć u ovom domenu. Uz iskusno preduzeće za pogrebne usluge, može se u jednom razgovoru obezbediti potreban i bezbedan prevoz pokojnika iz inostranstva, rešavanje administrativnih postupaka, kao i svih elemenata sahrane. 

Bez potrebe za razmišljanjem o umrlicama, crnini, vencima, terminima i satnicama, iskusno osoblje za pogrebne usluge pružiće maksimalnu podršku u teškim trenucima. Zbog toga, savetuje se angažovanje ovakve pomoći u slučaju smrti bliske osobe u zemlji, kao i inostranstvu, jer će se prepoznati olakšanje koje se dobija kada profesionalni tim preuzme na sebe sve važne poslove organizovanja prevoza i sahrane.


Pročitaj više