Solarne elektrane iskustva

Iskustva su prikupljena od korisnika iz država: Srbija

Opšta ocena korisnika : Korisnici su uglavnom zadovoljni

Online blogovi prenose da je solarna tehnologija, u većini zemalja, jeftinija u odnosu na onu koja se koristi u elektranama na ugalj ili prirodni gas, te vlada mišljenje da solarne elektrane nude struju po nižim cenama. Struja koju proizvode solarni paneli je u brojnim zemljama, već sada jeftinija od onih koje se dobijaju iz drugih izvora. Kada se govori o samoj proizvođnji solarne energije, ističe se da države širom sveta nude niz olakšica, te proizvođači ne plaćaju ekološke takse. Prema Zakonu o energetici, fizička lica mogu dobiti status povlašćenog, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača, za jednu solarnu elektranu instalirane snage do 30kW.

Učesnici diskusije na portalu Plan-net-solar, navode da solarna elektrana može da se postavi na svaki krov, bez obzira na oblik ili vrstu krovnog pokrivača, sve dok se ispoštuju uslovi koji utiču na optimalan rad. Zbog toga se preporučuju krovovi i površine sa južnom ekspozicijom, a koje ne zaklanja nikakva senka. Solarne fotonaponske elektrane uglavnom traju više od 30 godina, pa predstavljaju i dugoročnu investiciju. Korisnici navode da se uštedom električne energije, nešto viša investicija otplati u periodu od 10 godina.

SOLARNE ELEKTRANE – PREDNOSTI:

  • Dug životni vek solarne elektrane
  • Povraćaj investicije za manje od 10 godina
  • Skuplji otkup struje

SOLARNE ELEKTRANE – NEDOSTACI:

  • Cena instalacije elektrane
  • Sezonski ograničena proizvodnja
  • Brojni faktori utiču na količinu proizvedene energije
Izvori
Ostavi iskustvo