COPO iskustva

Iskustva su prikupljena od korisnika iz država: Srbija

Opšta ocena korisnika: Korisnici su uglavnom zadovoljni

Deca i mladi, često tokom mladosti menjaju svoje odluke o budućem zanimanju, ali gotovo svi prolaze kroz fazu u kojoj žele da postanu policajac ili profesionalni vojnik. I dok neke to brzo prolazi, ljudi kod kojih je odbrana i zaštita građana u porodici, ili jednostavno vide sebe u ovom poslu, ostaju pri ovom snu, zbog čega se često postavlja pitanje kako se postaje policajac. Poslednji stravični događaji u državi su uslovili i to da postoji sve veća potreba za policajcima, zbog čega se raspisuju brojni konkursi u okviru lokalnih samouprava. Prijem i osnovnu obuku policajaca obavlja COPO, odnosno Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Na internet forumima, svoja iskustva najčešće dele ljudi koji su konkurisali za obuku i koji navode da ceo proces selekcije kandidata može da bude prilično zahtevan, ali oni koji su dovoljno spremni, uvek mogu da prođu.

COPO, odnosno Centar za osnovnu policijsku obuku se prema rečima forumaša nalazi u Sremskoj Kamenici, i to je jedinstven takav centar u Srbiji koji se bavi procesom selekcije kandidata i osnovnom obukom. Sa foruma se stiče utisak da je nešto česća tema proces selekcije, koji se prema iskustvima kandidata obavlja tri dana, i podrazumeva niz testova fizičkih i psihičkih sposobnosti, testove gramatike i pravopisa, kao i psihološku proveru. Kandidati koji prema ocenama komisije skupe dovoljno bodova, dalje odlaze na osnovnu obuku koja traje 6 meseci, a koja može da se produži specijalističkom obukom u trajanju od 3-7 meseci.

Kada je reč o upisu u COPO, iskustva govore da treba ispuniti niz uslova, pa tako za konkurs mogu da se prijave samo državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu pre prijavljivanja na konkurs. Za obuku mogu da se prijave kandidati koji nisu mlađi od 18, a stariji od 24 godine, ali kandidati koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta mogu da se prijave i do 27. godine. Kandidati moraju da imaju završenu srednju školu u trajanju od četiri godine i važeću vozačku dozvolu B kategorije. Svi koji ispunjavaju uslove se prijavljuju, gde se dalje tokom tri dana testira da li ispunjavaju kriterijume zdravstvena, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa i obuku. Za to su potrebni originali uverenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, i potvrda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Kandidati još podnose fotokopije diplome srednje škole, svedočanstva sva četiri razreda, očitanu ličnu kartu i vozačku dozvolu.

Iskustva kandidata navode da svi koji ispunjavaju osnovne uslove za prijavu za vreme konkursa, veoma brzo dobijaju poziv za dalje testiranje u okviru COPO. Tek neka iskustva govore da su veoma dugo čekali, ali najčešće se ističe da je vremenski rok uslovljen trajanjem konkursa. Dalje sledi detaljno testiranje kandidata koje traje tri dana, kojim se utvrđuje da on zadovoljava zahteve za stupanje na obuku i radni odnos. Prvog dana, vrši se opšti lekarski pregled, provera psihološkog statusa i provera jezičke kulture i pravopisa. Na opštem lekarskom pregledu se uzima lična i porodična anamneza, kao i bolesti, urođene i stečene anomalije. Kandidatima se mere visina i težina, a postoje uslovi po kojima muškarci moraju da budu viši od 170, žene od 163 cm, i moraju da imaju određeni BMI. Kod kandidata se još proveravaju sposobnosti govora i pokreti, sluh i vid, i sve ovo, kao na primer veća dioptrija ili težina, mogu da budu prepreka.

Provera psihološkog kandidata podrazumeva niz psiho-testova, testova ličnosti, testova inteligencije kao i test opšte informisanosti. Određeni testovi su vremenski ograničeni i treba što pre dati odgovore, dok testovi ličnosti sadrže i preko 300 pitanja na koje treba dati odgovarajuće odgovore, kako bi se otvrdilo da psihološki status odgovara zahtevima za bavljenje profesijom policijskog službenika. Iskustva govore da ovi testovi zauzimaju gotovo 50% ukupnih bodova, pa se stiče utisak da upravo ovde otpada veliki broj potencijalnih kandidata. Provera jezičke kulture i pravopisa obuhvata test poznavanja osnovnih pravopisnih pravila, kao i sastav na zadatu temu o bezbednosti građana, i iskustva govore da je veoma važno da odgovori budu gramatički i pravopisno ispravni.

Drugi dan testiranja u COPO je rezervisan za proveru bazično-motoričkog statusa, što podrazumeva niz vežbi koje testiraju snagu ruku i ramenog pojasa, izdržljivost, eksplozivnost u snazi donjih ekstremiteta i motorički potencijal. Kandidati rade sklekove, trbušnjake, skok u dalj iz mesta, Kuperov test i slalom sa 3 lopte. Na zvaničnom sajtu postoje određene norme koje kandidati moraju da ispune. Svaki test nosi 0-5 poena, a kandidati moraju da osvoje ukupno više od 7 poena da bi položili. Ipak, iskustva govore da 0 poena iz bilo kog testa automatski zači da kandidat nije dobio prolazn ocenu. Kandidati navode da treba strogo pratiti norme, pa tek u nekim slučajevima su ispitivači željni da ponove test ili pomognu.

Na kraju, poslednji dan testiranja u COPO se obavlja intervju, koji prema iskustvima kandidata može da bude prilično stresno iskustvo. Komisija od više članova ispituje komunikativne sposobnosti, socijalno funkcionisanje, vrednosti, stavove i profesionalnu motivaciju kandidata, što može da bude prilično naporno, jer se ispitivači trude da izazovu emocije, nervozu ili isprovociraju kandidata da bi videli kako se snalazi u takvim situacijama. Iskustva govore da treba biti smiren, davati jasne odgovre na pitanja, bez zamuckivanja, pauza i slično. Kandidati navode da treba pritom davati slične odgovore kao i u psiho testu, odnosno treba iskazati jasne psihološke odlike ličnosti. Kandidati koji prođu sve testove dalje idu na specijalistički pregled, odnosno dobijaju zdravstveno uverenje.

Iskustva korisnika govore da ceo proces testiranja u COPO može da bude prilično naporno i nelagodno iskustvo. Neki smatraju da nepravedno nisu zadovoljili kriterijume, za šta postoji revizija, odnosno ponovno polaganje ukoliko za to postoje uslovi, a pre finalne liste kandidata koji su prošli. Određeni korisnici tako navode da nema previše pravila, dok neki smatraju da važnu ulogu igraju i poznanstva i veze, zbog čega treba biti maksimalno spreman na sve, i pružiti maksimum.

PREDNOSTI COPO:

  • Veoma ozbiljan proces selekcije kandidata
  • Jasno propisane norme i očekivanja
  • Detaljna provera pihičkih i fizičkih karakteristika svakog pojedinca
  • Više konkursa u toku godine

NEDOSTACI COPO:

  • Određeni rezultati testova mogu da budu prilično subjektivni
  • Sitnice mogu da budu razlog za odbijanje

Pročitaj više
Izvori

https://www.facebook.com/copocentar.copo/reviews?locale=sr_RS

https://www.ana.rs/forum/index.php?topic=236767.0

https://ispovesti.com/ispovest/2861313

https://mojekrpice.rs/forum/t/541140/konkurs-za-osnovnu-policijsku-obuku

Zanima Vas ova tema?
Želite da dobijate informacije o iskustvima korisnika na temu "COPO"?

Iskustva (0)


Trenutno nema iskustava na ovu temu


Napiši iskustvo na temu "COPO"


Blog

Najčitanije sa našeg bloga

Kako napisati dobar CV

Kako napisati dobar CV

Fokusiraćemo se na 10 ključnih saveta koji su primenjivi u svim situacijama, a koji se odnose na sam format fajla, strukturu, sadržaj i način prezentacije. Nećemo, kao drugi vodiči, navesti savete kako da preporučite sami sebe, pre svega jer smatramo da je tim porukama mesto u propratnom pismu, a zatim i jer to poslodavci često ne vole, posebno domaći poslodavci. 10 saveta za pisanje CV-aCV mora da bude pregledan i čitljiv. Google Documents templejti su vrlo pregledni, ali morate količinu te...

Pročitaj više